Periodieke giften aan PG Appingedam

Periodieke giften leiden tot meer inkomsten

Gemeenteleden die regelmatig een bijdrage aan de kerk schenken, kunnen dit vastleggen in een overeenkomst, waardoor de gift volledig fiscaal aftrekbaar is.

De voordelen op een rij.

Vroeger regelde je dat via een notaris, maar sinds 1 januari 2014 volstaat een onderhandse overeenkomst met de kerk. Je kunt zelfs regelen dat de gift meeverhuist als je van gemeente verandert...

Sinds 1 januari 2014 is het eenvoudiger geworden om een gift aan een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) te doen die fiscaal volledig aftrekbaar is voor de inkomstenbelasting. Normale giften zijn alleen aftrekbaar boven 1 procent en tot een maximum van 10% van het verzamelinkomen. Die drempel geldt niet voor een periodieke gift. Dat was voor 1 januari 2014 al zo, maar alleen als dit was vastgelegd in een notariële akte. Een periodieke gift kan nu ook via een overeenkomst tussen de schenker en de ANBI worden geregeld. Dat is eenvoudiger en scheelt uiteraard ook de kosten voor een notaris. De overeenkomst voor een periodieke gift heeft een looptijd van minimaal vijf jaar.

 

Meeverhuizen

De Protestantse Kerk in Nederland, de plaatselijke gemeenten en diaconieën hebben een ANBI-status. Als de overeenkomst wordt aangegaan met de landelijke Protestantse Kerk en in de overeenkomst is opgenomen dat de gift bestemd is voor (de diaconie van) de lokale gemeente waar de gever op dat moment staat ingeschreven, kan de periodieke gift eventueel meeverhuizen naar een ‘nieuwe’ gemeente. Hiermee wordt voor gemeenteleden een belangrijke drempel voor een periodieke gift weggenomen. Uiteraard kunnen de gemeenten ook zelf een overeenkomst met hun gemeenteleden aangaan, maar dan kan de periodieke gift niet mee verhuizen.

 

Voordelen

De periodieke gift kan door gemeenten worden ingezet als een effectief instrument voor het verhogen van de inkomsten van de plaatselijke gemeente. Dat geldt voor de inkomsten uit Kerkbalans, voor de diaconie en ook voor specifieke projecten. Bij Kerkbalans levert het de gemeente pas voordeel op wanneer de schenker het fiscale voordeel geheel of gedeeltelijk ten goede laat komen aan de gemeente. Nu de kosten voor een notaris kunnen worden voorkomen, levert elke euro die meer wordt gegeven ook direct meer op. In de praktijk zal het vanaf een bijdrage van circa € 150,- per jaar de moeite lonen.

 

Voor de PG Appingedam is het IBAN-rekening nummer voor giften:

NL31 RABO 037 371 5374

t.n.v. Coll. Van Kerkrentmeesters Protestantse Gemeente Appingedam.

 

Voor het invulformulier voor een Overeenkomst Periodieke Gift   klik  (er zit een toelichting in het formulier, (de layout op het scherm is browser afhankelijk) invullen kan door achter de betreffende regel te klikken)

De diensten van de Protestantse Gemeente Appingedam vinden plaats in de prachtige Nicolaïkerk.
Meer info:

Nicolaïkerk Appingedam »

Het meest actuele kerkblad vindt u online. Hier kunt u ook vorige edities inzien.

Kerkblad »

De PG Appingedam heeft overeenkomstig de privacy wetgeving, die op 25 mei 2018 in gaat, een privacy-verklaring opgesteld. Op de hieronder vermelde pagina (link) vindt u deze verklaring.

Privacy verklaring PG Appingedam »

Heeft u suggesties of opmerkingen ten aanzien van deze website? Neem dan contact met ons op middels het contactformulier.

Contact »