College van Kerkrentmeesters

 Algemene gegevens

 

College van kerkrentmeesters Protestantse gemeente te Appingedam

KvK-nummer

 7 6 3 3 5 3 9 9

RSIN nummer:

 8 2 0 2 6 7 6 0 0 

Website adres:

www.pg-appingedam.nl

E-mail:

secretariscvk@pg-appingedam.nl

(Post)adres:

Wijkstraat 30

Postcode:

9901 AJ

Plaats:

Appingedam 

[LET OP per 15-12-2021 is de postbus opgeheven]


Het beheer van de Protestantse Gemeente berust bij het College van Kerkrentmeesters. Dit college is verantwoordelijk voor de stoffelijke zaken in onze gemeente.

Beleidsplan van het College van Kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente Appingedam  

Het algemeen uitgangspunt is:

1   Hoewel de zorg voor het vermogensrechtelijke aangelegenheden berust bij de Kerkenraad  vertrouwt deze die taak toe aan het college van kerkrentmeesters , met uitzondering van diaconale taken.

2   Het college van kerkrentmeesters stemt haar beleid af op het beleid van de kerkenraad inzake het gehele leven en werken van de kerkelijke gemeente. Zij doen verslag van hun werkzaamheden aan de kerkenraad.

De belangrijkste taken van het College van Kerkrentmeesters zijn:

- het meewerken aan de totstandkoming van het beleidsplan, de begroting en de jaarrekening van de gemeente

- het zorg dragen voor de geldwerving

- het zorgdragen voor het beschikbaar zijn van ruimten voor de eredienst en andere activiteiten van de gemeente. 

Daarnaast zijn er de taken betreffende :                    

- het beheren van gebouwen / goederen van de gemeente

- het uitvoeren van het geformuleerde personeelsbeleid

- het zorgdragen voor de arbeidsrechtelijke aangelegenheden

- het fungeren als opdrachtgever van kosters en beheerders van gebouwen en ander beherend en administratief personeel dat op arbeidsovereenkomst in dienst van de gemeente werkzaam is

- het aansturen van kosters en beheerders van gebouwen en beherend en administratieve vrijwilligers die werkzaamheden verrichten voor de kerk en de gebouwen welke eigendom van de kerk zijn

- controle en toezicht op alle roerende goederen

- het bijhouden van de noodzakelijke registers

- het beheren van de archieven

- het beheren van de verzekeringspolissen

Gebouwen:

De gemeente bezit de volgende gebouwen: 

Nicolaïkerk PG AppingedamDe Nicolaïkerk, Wijkstraat 32. De kerk is gebouwd, verbouwd en uitgebreid in de periode 1225 -1450. De laatste restauratie heeft plaats gevonden in de jaren 1948 - 1954. De binnenzijde van de kerk is in 2007 grondig gerestaureerd. Tijdens deze restauratie zijn alle wanden van een nieuwe stuclaag voorzien. Er vinden geregeld muzikale en culturele manifestaties plaats. Het welluidende Hinsz-orgel is gebouwd in 1744.           De kerk staat op de top - 100 lijst van rijksmonumenten. Zie de website van de Nicolaïkerk www.nicolaikerk-appingedam.nl

De Nicolaïkerk is op 16 maart 2008, gelijktijdig met de fusie van de Gereformeerde Kerk Appingedam  en de Hervormde Gemeente Appingedam, na de grondige restauratie van 1,5 jaar, in gebruikgenomen als kerkgebouw van de Protestantse Gemeente Appingedam.  

Het Hinsz-orgel in de kerk is in de periode 2016 - 2017 volledige gerestaureerd en uitgebreid, zie website Nicolaïkerk

De pastorie aan de Farmsumerweg 1 is in 1971 gebouwd.

Het verenigingsgebouw de Franse School, verbonden met de Nicolaïkerk, wordt als vergaderruimte en voor het verenigingsleven van de gemeente gebruikt. Daarnaast wordt de Franse school verhuurd aan derden.
De Franse School is in 2009 volledig herbouwd. De gevel van de Franse School is sinds medio 2022 een beschermd stadsgezicht.

 

 

 

 

Voor het invulformulier voor een Overeenkomst Periodieke Gift klik hier.

 

De diensten van de Protestantse Gemeente Appingedam vinden plaats in de prachtige Nicolaïkerk.
Meer info:

Nicolaïkerk Appingedam »

Het meest actuele kerkblad vindt u online. Hier kunt u ook vorige edities inzien.

Kerkblad »

De PG Appingedam heeft overeenkomstig de privacy wetgeving, die op 25 mei 2018 in gaat, een privacy-verklaring opgesteld. Op de hieronder vermelde pagina (link) vindt u deze verklaring.

Privacy verklaring PG Appingedam »

Heeft u suggesties of opmerkingen ten aanzien van deze website? Neem dan contact met ons op middels het contactformulier.

Contact »