Kerkenraad

Bestuur

Het bestuur van de Protestantse gemeente Appingedam wordt gevormd door de kerkenraad, bestaande uit de ambtsdragers van het pastoraat, het college van diakenen en het college van kerkrentmeester (ambtsdragers). De kerkenraad wordt voor diverse taken bijgestaan door commissies bestaande uit ambtsdragers (ouderlingen en diakenen) en gemeenteleden, hierbij valt te denken aan jeugdwerk, erediensten, vorming en toerusting, evangelisatie en missionair werk.

De kerkenraad, bestaande uit alle ambtsdragers is het beleidsbepalende orgaan. Het moderamen van de kerkenraad fungeert als dagelijks bestuur van de kerkenraad.

Plaatselijke regeling Protestantse Gemeente Appingedam:

De plaatselijke regeling van de gemeente is het huishoudelijk reglement van onze gemeente. De regeling is afgeleid van de kerkorde van de Protestantse Kerk Nederland en omvat de basis voor het besturen van de plaatselijke gemeente. De plaatselijke regeling kunt u hier openen en lezen.

De kerkenraad kent naast de colleges van diakenen en kerkrentmeesters en pastoraat, ook nog een aantal commissies: 

-  de jeugdraad, ten behoeve van het jeugdwerk

-  Interkerkelijke Evangelisatie (IKE), 

-  Eredienst, deze commissie adviseert de kerkenraad met betrekking tot de eredienst.

 

 

De diensten van de Protestantse Gemeente Appingedam vinden plaats in de prachtige Nicolaïkerk.
Meer info:

Nicolaïkerk Appingedam »

Het meest actuele kerkblad vindt u online. Hier kunt u ook vorige edities inzien.

Kerkblad »

De PG Appingedam heeft overeenkomstig de privacy wetgeving, die op 25 mei 2018 in gaat, een privacy-verklaring opgesteld. Op de hieronder vermelde pagina (link) vindt u deze verklaring.

Privacy verklaring PG Appingedam »

Heeft u suggesties of opmerkingen ten aanzien van deze website? Neem dan contact met ons op middels het contactformulier.

Contact »