Organisatie

Het bestuur van de protestantse gemeente Appingedam wordt gevormd door de kerkenraad, bestaande uit de ambtsdragers van het pastoraat, het college van diakenen en het college van kerkrentmeester (ambtsdragers). De kerkenraad wordt voor diverse taken bijgestaan door commissies bestaande uit ambtsdragers (ouderlingen en diakenen) en gemeenteleden, hierbij valt te denken aan jeugdwerk, erediensten, vorming en toerusting, evangelisatie en missionair werk.

Dit willen we realiseren

- door onderling pastoraat tussen gemeenteleden in aandacht, betrokkenheid, hulpverlening aan elkaar en aan de medemens erbuiten.

- door pastoraat als middel tot gemeente-opbouw, zoals het bezoeken van leden door contactpersonen, diakenen en ouderlingen.

- door gespecialiseerd pastoraat in de vorm van begeleiding bij ziekte, dood, doop, huwelijk etc. Hierbij komen predikanten in beeld.

- door de gemeente te ondersteunen in haar diaconale opdracht:
door voorbeden en diensten van barmhartigheid en gerechtigheid.
door het opwekken tot onderling dienstbetoon in de gemeente en daarbuiten.

- door het produceren en onderhouden van goede en verantwoorde materiële en financiële voorwaarden ten behoeve van het werken en leven van de gemeente in deze complexe maatschappij.

- door ook een open en laagdrempelige gemeente met onze jongeren te willen zijn door: vieren, leren, dienen en ontmoeten. Ook door gebruik te maken van bijvoorbeeld hun kennis van moderne communicatie-technieken.

- door een Uitnodigende kerk te zijn en dit te doen door het houden van o.a. laagdrempelige diensten t.b.v. kerk en school, inloopdiensten, Kerst- en Paaszangdiensten, gehandicapten, ouderen etc.

- door ook in de wereld van vandaag dichtbij en ver weg actief te zijn in woord en daad m.b.t. bijvoorbeeld andere kerken en godsdiensten, tot heil van de wereld (zending, werelddiaconaat en ontwikkelingssamenwerking; kortweg Kerk In Actie).

Visie, missie en beleid

Een uitgewerkt visie-missie-beleidsplan vindt u elders op deze website (klik hier)

 

 

De diensten van de Protestantse Gemeente Appingedam vinden plaats in de prachtige Nicolaïkerk.
Meer info:

Nicolaïkerk Appingedam »

Het meest actuele kerkblad vindt u online. Hier kunt u ook vorige edities inzien.

Kerkblad »

De PG Appingedam heeft overeenkomstig de privacy wetgeving, die op 25 mei 2018 in gaat, een privacy-verklaring opgesteld. Op de hieronder vermelde pagina (link) vindt u deze verklaring.

Privacy verklaring PG Appingedam »

Heeft u suggesties of opmerkingen ten aanzien van deze website? Neem dan contact met ons op middels het contactformulier.

Contact »