Digidienst 25-10-2020

kerkdienstgemist PG Appingedam

KERKDIENSTGEMIST MET BEELD - KLIK OP LOGO 

Op deze pagina

-  Directe video-uitzending in Coronatijd vanuit de Nicolaïkerk
   tussen 09:30 en 10:45 uur, daarna ook te bekijken
- klik op het kerkdienstgemist-logo

- Liturgie 25-10-2020 op deze pagina  

Video-uitzending vanuit de Nicolaïkerk

Via kerkdienstgemist.nl  kan er via computer, tablet (app) en smartphone (app)
gekeken en geluisterd worden naar de kerkdiensten 

die worden verzorgd vanuit de Nicolaïkerk.
 Deze uitzending is vanaf ongeveer 09.20 uur te volgen via www.kerkdienstgemist.nl

Uitleg over video-uitzendingen vindt u onderaan op deze pagina


Liturgie 25-10-2020                                       pdf-download       

Kindernevendienst uitleg en werkbladen van 04 oktober 2020 via deze links te downloaden.
uitleg en werkbladen 25-10-2020


Liturgie morgendienst Appingedam Digidienst
Zondag 25 oktober 2020 – 6de zondag van de herfst

Voorganger: Mijna Hadders - Algra
Organist: Vincent Hensen-Oosterdijk
Koster: Linus de Vries
Lector: Didy de Vries
Steaming: Chris Smit
Ouderling van Dienst: Adri Perdok

De Paaskaars brandt en heet ons welkom in de (virtuele) kerk

Orgelspel

Welkom door de ouderling van dienst

Aanvangspsalm: Ps 19: 1 en 3
19:1
De hemel roemt de Heer,
het firmament geeft eer
Hem, die 't heelal volbracht.
De dag spreekt tot de dag
van wat zijn hand vermag,
de nacht meldt het de nacht.
Er is geen taal, geen woord,
toch wordt alom gehoord
een wijd verbreide mare.
Geen stem gaat van hen uit,
maar overal verluidt
hetgeen zij openbaren.

19:3
Volmaakt is 's Heren wet,
die ons verkwikt en redt,
waarbij de ziel herleeft.
Getrouw en gans gewis
is Gods getuigenis,
dat dwazen wijsheid geeft.
Des Heren woord is goed,
wie zijn bevelen doet,
zijn hart wordt opgetogen.
Recht is het woord van God
en louter zijn gebod,
een licht voor onze ogen.
Stil gebed

Bemoediging en groet

Inleiding en gesprek met de kinderen (die in de Franse School zijn – laptop verbinding)

Drempelgebed

Zingen: Lied 320
320:1
Wie oren om te horen heeft
hoor' naar d' wet die God hem geeft:
gij zult geen vreemde goden
maar Mij alleen belijden voortaan.
Hoor, Israël, mijn geboden.

320:2
Bemin uw Heer te allen tijd.
Dien 'm met alles wat gij zijt.
Aanbid Hem in uw daden.
Dit is het eerst' en grote gebod,
de wil van God, uw Vader.

320:3
– Bied uw naast' de help'nde hand.
Spijzig d' armen in uw land,
een woning wilt hen geven.
Het tweed' gebod is 't eerste gelijk;
doe dit, en gij zult leven.

320:4
De macht der liefde is zo groot,
geen water blust haar vuren uit,
wanneer zij is ontstoken.
Nu wil ontbrand'n aan liefdeswoord,
God heeft 't tot ons gesproken.

320:5
De liefde spreekt haar eigen taal,
al' kwa' bedekt zij duizendmaal –
vergeef al wie u griefde.
Dit lied zal in de lucht opgaan,
maar blijv' in ons de liefde.

Gebed om het licht van de Heilige Geest

Schriftlezing: Deut 6: 1-9

Zingen: Psalm 1: 1 en 2
1:1
Gezegend hij, die in der bozen raad
niet wandelt, noch met goddelozen gaat,
noch zich door spotters in de kring laat noden,
waar ieder lacht met God en zijn geboden,
maar die aan 's Heren wet zijn vreugde heeft
en dag en nacht met zijn geboden leeft.

1:2
Hij is een groene boom die staat geplant
waar waterbeken vloeien door het land.
Zijn loof behoeft de droogte niet te duchten,
te goeder tijd geeft hij zijn rijpe vruchten.
Gezegend die zich aan Gods wetten voedt:
het gaat hem wel in alles wat hij doet.

Schriftlezing: Mat 22: 34-46

Zingen: Lied 533: 1, 3, 4 en 6
533:1
Daar komt een man uit Nazaret.
Zijn naam is: Hij die mensen redt,
en met de minsten wil Hij zich verbinden;
zijn naam is bij vergetenen te vinden.
In Galilea zien we Hem,
de Heer die in Jeruzalem
bespot wordt en geslagen,
in Galilea moet je naar Hem vragen.

533:2
Hij is gedoopt in de Jordaan.
Hij durft een nieuwe weg te gaan
en Hij wil mensen van hun angst genezen,
waar Hij verschijnt hoeft niemand meer te vrezen.
In Galilea zien we Hem,
de Heer die in Jeruzalem
bespot wordt en geslagen,
in Galilea moet je naar Hem vragen.

533:3
In het verborgen trekt Hij rond.
Verhalen gaan van mond tot mond,
in Galilea gaan geheimen open,
de hopelozen durven weer te hopen.
In Galilea zien we Hem,
de Heer die in Jeruzalem
bespot wordt en geslagen,
in Galilea moet je naar Hem vragen.

533:4
Wie is die vreemde Joodse man,
die nergens thuis is in het land?
Men zegt: Hij lijkt op Israëls profeten.
Maar voor zijn volk zal Hij Messias heten.
In Galilea zien we Hem,
de Heer die in Jeruzalem
bespot wordt en geslagen,
in Galilea moet je naar Hem vragen.

533:6
Er komt een man uit Nazaret.
Zijn naam is: Hij, die mensen redt,
en bij de doden is Hij niet te vinden,
Hij wil zich met de levenden verbinden.
In Galilea overal
klinkt het verhaal van Jezus al.
Het zal niet meer verdwijnen,
en midden onder ons zal Hij verschijnen.

Verkondiging

Meditatief orgel/pianospel

Zingen: Lied 552: 1 en 2
552:1
Dit is een dag van zingen!
Voorgoed zijn wij bevrijd.
Gods kracht zal ons omringen,
zijn liefde duurt altijd.
Ontsloten is de poort
scharnierend op de vrede,
wij zullen binnentreden
en leven ongestoord.

552:2
Zijn intocht werd tot teken,
tot hoeksteen van het recht;
van vrede kwam Hij spreken,
van leven warm en echt.
Gezegend is zijn Naam.
Hij heeft aan ons zijn leven
en liefde doorgegeven
tot grond van ons bestaan.

Dankgebed en voorbeden
afgesloten met stil gebed en gezamenlijk gebeden Onze Vader (klassiek)

Inzameling van gaven voor de diaconie (Jeugd), en voor de kerk. Zie de website

Slotlied: Lied 655: 1, 4 en 5.
655:1
Zing voor de Heer een nieuw gezang!
Hij laaft u heel uw leven lang
met water uit de harde steen.
Het is vol wonderen om u heen.

655:4
De hand van God doet in de tijd
tekenen van gerechtigheid.
De Geest des Heren vuurt ons aan
de heilige tekens te verstaan.

655:5
Wij zullen naar zijn land geleid
doorleven tot in eeuwigheid
en zingen bij zijn wederkeer
een nieuw gezang voor God de Heer.

Zegen

Orgelspel - Gezegende zondag


 Uitleg video-uitzending

Zoek op uw smartphone, tablet (via de app) of pc via de app met een browser www.Kerkdienstgemist.nl  en zoek via het selectiemenu de Protestantse gemeente Appingedam:

klik "Groningen" - klik "Appingedam" - in beeld "Protestantse Gemeente Appingedam" - klik op balkje "naar kerk"  - klik tab "uitzendingen" aan - activeer beeld met live 
of gebruik deze link direct naar de juiste webpagina  https://kerkdienstgemist.nl/stations/1057-Protestantse-gemeente-Appingedam/events
of de de knop Kerkdienstgemist.nl

- Via uw tablet of smartphone kun u met Chromecast, en waarschijnlijk ook AppleTV, ook de uitzending op uw televisie zien,
dit kan alleen via de APP van Kerkdienstgemist.nl 
of als u een smartTV hebt met internetverbinding via de internetverbinding van uw televisie.   

Klik op de dienst van de zondag en zoek het schermpje waarin  in staat "live".
Als u op “live” klikt, wordt u verbonden met de uitzending in de Nicolaïkerk

Belangrijk: er zit een vertragingstijd van ongeveer 1 - 2 minuten tussen wat er in de kerk gebeurt en het moment waarop u het op uw scherm ziet.

Reacties op de video-stream kunt u e-mailen aan secretariscvk@pg-appingedam.nl

 

De diensten van de Protestantse Gemeente Appingedam vinden plaats in de prachtige Nicolaïkerk.
Meer info:

Nicolaïkerk Appingedam »

Het meest actuele kerkblad vindt u online. Hier kunt u ook vorige edities inzien.

Kerkblad »

De PG Appingedam heeft overeenkomstig de privacy wetgeving, die op 25 mei 2018 in gaat, een privacy-verklaring opgesteld. Op de hieronder vermelde pagina (link) vindt u deze verklaring.

Privacy verklaring PG Appingedam »

Heeft u suggesties of opmerkingen ten aanzien van deze website? Neem dan contact met ons op middels het contactformulier.

Contact »