On-line video-uitzending 15-05-2022 - 09:30 uur

 Directe video-uitzending vanuit de Nicolaïkerk 
 vanaf 09:20 (ochtenddienst)
 Via "KERKDIENSTGEMIST" - klik op logo
 of via YOUTUBE KANAAL "Nicolaikerk" - klik op logo
 De dienst is ook later te bekijken

  kerkdienstgemist PG Appingedam                                  

Liturgie 15-05-2022                           

 Bezoek de zondagse eredienst weer helemaal zonder beperkingen
 We hopen u/jou weer te zien tijdens de dienst of na de dienst
 met een bakje koffie/ thee.
 
Kindernevendienst uitleg en werkblad  uitleg en werkblad   van 15-05-2022 

 Liturgie ochtenddienst -  pdf-download

 

  Liturgie avonddienst - pdf download

Vijfde zondag van Pasen "Jubilate" Appingedam 15 mei 2022

Dienst Protestantse Gemeente Appingedam 15-05-2022

Voorganger: Christel Minnaard
Lector: Didy de Vries
Ouderling van dienst: Alie Bos
Organist Adolph Rots
Koster: Hans Grashuis
Beamteam: Arjen Korblet

-Muziek voor de dienst

-Mededelingen

-Lied: NLB 632 couplet 1 en 3 Dit is de dag
632:1
Dit is de dag die de Heer heeft
gemaakt en gegeven.
Laat ons Hem loven en danken,
verheugd dat wij leven.
Diep in de nacht
heeft Hij verlossing gebracht,
heeft Hij ons licht aangeheven.

632:3
Nu zend uw Geest, als een vuur,
als een stem in ons midden.
Dat wij van harte
elkander verstaan en beminnen
en zo voortaan
eren uw heilige naam
en U in waarheid aanbidden.

-groet.

-Gebed

-Breng ons samen –Sela

-Voor de kinderen

-Zingen De Heer is waarlijk opgestaan.
Tussentijds169, Evangelische Liedbundel 427,
Alles wordt Nieuw I-27 of Op Toon Hoogte 352.

Refrein, Jezus deed de dood te niet...., refrein,
Vrouwen uit Jeruzalem, refrein,
En hoe groot was hun verdriet, refrein, Maar een engel..., refrein.

-Gebed

-Zingen Sta op een morgen ongedacht. NLB 630 couplet 1 en 2
630:1
Sta op! Een morgen ongedacht,
Gods dag is aangebroken,
er is in één bewogen nacht
een nieuwe lent' ontloken.
Het leven brak door aarde en steen,
uit alle wond'ren om u heen
spreekt, dat God heeft gesproken.

630:2
Hij heeft gezegd: Gij mens, kom uit,
open uw dode oren;
kom uit het graf dat u omsluit,
kom uit en word geboren!
Toen heeft zich in het vroegste licht
de nieuwe Adam opgericht,
ons allen lang tevoren.

-Als leefregel Jesaja 41:10

(NBG1951)
10 vrees niet, want Ik ben met u; zie niet angstig rond, want Ik ben uw God.
Ik sterk u, ook help Ik u, ook ondersteun Ik u met mijn heilrijke rechterhand.

-gebed

Lezing: Jesaja 40:9-11 (NBV21)

-We zingen Psalm 23 c 1,2,3,4,5
23c:1
Mijn God, mijn herder, zorgt voor mij,
wijst mij een groene streek;
daar rust ik aan een stille stroom -
en niets dat mij ontbreekt.

23c:2
Hij geeft mijn ziel weer nieuwe kracht,
doet mij zijn wegen gaan,
de paden van gerechtigheid,
ter ere van zijn naam.

23c:3
Al moet ik door het doodsravijn,
U gaat steeds aan mijn zij.
Ik vrees geen kwaad, uw herdersstaf
geeft steun en veiligheid.

23c:4
Terwijl de vijand toe moet zien,
maakt U mijn tafel klaar.
U vult mijn beker, zalft mijn hoofd,
en redt mij in gevaar.

23c:5
Uw trouw en goedheid volgen mij,
uw liefde, dag aan dag;
en wonen zal ik in Gods huis
zo lang ik leven mag.

-De Lezing is uit het Evangelie volgens Johannes
21:1-19

-Zingen NLB 653 couplet 1, 6, 7 U kennen uit en tot U leven.
653:1
U kennen, uit en tot U leven,
Verborgene die bij ons zijt,
zolang ons 't aanzijn is gegeven,
de aarde en de aardse tijd, –
o Christus, die voor ons begin
en einde zijt, der wereld zin!

653:6
Gij zijt tot herder ons gegeven,
wij zijn de schapen die Gij weidt;
waar Gij ons leidt is 't goed te leven,
Heer, die ons voorgaat door de tijd.
Wie bij U blijft en naar U ziet,
verdwaalt in deze wereld niet.

653:7
O Christus, ons van God gegeven,
Gij tot in alle eeuwigheid
de weg, de waarheid en het leven,
Gij zijt de zin van alle tijd.
Vervul van dit geheimenis
uw kerk die in de wereld is.

-Verkondiging

-NLB 939 Op U alleen mijn licht mijn kracht
939:1
Op U alleen, mijn licht, mijn kracht,
stel ik mijn hoop. U zorgt voor mij.
Door golven heen, door storm en nacht
leidt mij uw hand. U blijft nabij.
Uw vrede diep, uw liefde groot
verjaagt mijn angst, verdrijft de dood.
Mijn vaste rots, mijn fundament,
U bent de grond waarop ik sta.

939:2
U werd een mens, U daalde neer
in onze pijn en schuld en strijd.
U droeg de last, verrezen Heer
die ons van elke vloek bevrijdt:
U sloeg de zonden aan het kruis
en brengt ons bij de Vader thuis;
want door uw bloed, uw levenskracht
komen wij vrij voor God te staan.

939:3
Van eerste kreet tot laatste zucht
leef ik in U, en U in mij.
Geen boze macht, geen kwaad gerucht,
niets is er dat mij van U scheidt.
Want U regeert, U overwint,
U neemt mij aan. Ik ben Gods kind.
Totdat U komt, mij roept voorgoed,
bent U het doel van mijn bestaan.

-Gebeden

-collecte

-Slotlied NLB 634 U zij de Glorie couplet 1 en 2
634:1
U zij de glorie, opgestane Heer,
U zij de victorie, U zij alle eer!
Alle mens'lijk lijden hebt Gij ondergaan
om ons te bevrijden tot een nieuw bestaan:
U zij de glorie, opgestane Heer,
U zij de victorie, U zij alle eer!

634:2
Licht moge stralen in de duisternis,
nieuwe vrede dalen waar geen hoop meer is.
Geef ons dan te leven in het nieuwe licht,
wil het woord ons geven dat hier vrede sticht:
U zij de glorie, opgestane Heer,
U zij de victorie, U zij alle eer!

-Zending en Zegen

 

 

 

         AVOND >>> 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         AVOND >>> 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        AVOND >>>  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         AVOND >>>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       AVOND >>>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       AVOND >>> 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        AVOND >>> 

 

 

 

 

 

     

 

 

 


 U kunt uw collectebijdrage via bijgaande link overmaken Collecte PG Appingedam


Uitleg video-uitzending

Zoek op uw smartphone, tablet (via de app) of pc via de app met een browser www.Kerkdienstgemist.nl  en zoek via het selectiemenu de Protestantse gemeente Appingedam:

klik "Groningen" - klik "Appingedam" - in beeld "Protestantse Gemeente Appingedam" - klik op balkje "naar kerk"  - klik tab "uitzendingen" aan - activeer beeld met live 
of gebruik deze link direct naar de juiste webpagina  https://kerkdienstgemist.nl/stations/1057-Protestantse-gemeente-Appingedam/events
of de de knop Kerkdienstgemist.nl

- Via uw tablet of smartphone kun u met Chromecast, en waarschijnlijk ook AppleTV, ook de uitzending op uw televisie zien,
dit kan alleen via de APP van Kerkdienstgemist.nl 
of als u een smartTV hebt met internetverbinding via de internetverbinding van uw televisie.   

Klik op de dienst van de zondag en zoek het schermpje waarin  in staat "live".
Als u op “live” klikt, wordt u verbonden met de uitzending in de Nicolaïkerk

Belangrijk: er zit een vertragingstijd van ongeveer 1 - 2 minuten tussen wat er in de kerk gebeurt en het moment waarop u het op uw scherm ziet.

Reacties op de video-stream kunt u e-mailen aan secretariscvk@pg-appingedam.nl

    

 

 

 

 

 

De diensten van de Protestantse Gemeente Appingedam vinden plaats in de prachtige Nicolaïkerk.
Meer info:

Nicolaïkerk Appingedam »

Het meest actuele kerkblad vindt u online. Hier kunt u ook vorige edities inzien.

Kerkblad »

De PG Appingedam heeft overeenkomstig de privacy wetgeving, die op 25 mei 2018 in gaat, een privacy-verklaring opgesteld. Op de hieronder vermelde pagina (link) vindt u deze verklaring.

Privacy verklaring PG Appingedam »

Heeft u suggesties of opmerkingen ten aanzien van deze website? Neem dan contact met ons op middels het contactformulier.

Contact »