On-line dienst 18-04-2021

kerkdienstgemist PG Appingedam

                        

KERKDIENSTGEMIST MET BEELD - KLIK OP LOGO 

OF VIA YOUTUBE KANAAL "Nicolaikerk"  KLIK OP ORANJE LOGO

Op deze pagina

-  Directe video-uitzending in Coronatijd vanuit de Nicolaïkerk 
-  vanaf 09:25 of 19:20 en na de dienst ook te bekijken  
-  klik op het kerkdienstgemist-logo of op de oranje schijf

- Liturgie 18-04-2021 op deze pagina  

Video-uitzending vanuit de Nicolaïkerk

Via kerkdienstgemist.nl  kan er via computer, tablet (app) en smartphone (app)
gekeken en geluisterd worden naar de kerkdiensten 

die worden verzorgd vanuit de Nicolaïkerk.
 Deze uitzending is vanaf ongeveer 09.20 uur te volgen via www.kerkdienstgemist.nl

Uitleg over video-uitzendingen vindt u onderaan op deze pagina


Liturgie 18-04-2021            volgt                          pdf-download  -  liturgie

Kindernevendienst uitleg en werkblad  
uitleg en werkbladen
  van 18-04-2021    

Liturgie voor de dienst op 18 april 2021 om 9:30 uur in de Nicolaikerk te Appingedam
via kerkdienstgemist.nl of via You-Tube - Nicolaikerk

Voorganger: ds.mw. Gerlinde M. van den Berg-de Haan
Organist: Vincent Hensen-Oosterdijk
Ouderling van dienst: Adri Perdok
Koster: Wim van der Deen
Beamteam: Netty van der Deen - Flikkema
En enkele leden van de cantorij

Orgelspel

Woord van welkom

Luisteren naar: Ps. 139 : 1
139:1
Heer, die mij ziet zoals ik ben,
dieper dan ik mijzelf ooit ken,
kent Gij mij, Gij weet waar ik ga,
Gij volgt mij waar ik zit of sta.
Wat mij ten diepste houdt bewogen,
't ligt alles open voor uw ogen.

Luisteren naar: Klein Gloria – lied 195
Ere zij de Vader en de Zoon en de Heilige Geest
Als in den beginne nu en immer en van eeuwigheid tot eeuwigheid. Amen

Stil gebed

Bemoediging en groet

Gebed om vergeving

Woord van genade

Zingen, als woorden van leven: Lied 834 : 1, 2 en 3
834:1
Vernieuw Gij mij, o eeuwig licht!
God, laat mij voor uw aangezicht,
geheel van U vervuld en rein,
naar lijf en ziel herboren zijn.

834:2
Schep, God, een nieuwe geest in mij,
een geest van licht, zo klaar als Gij;
dan doe ik vrolijk wat Gij vraagt
en ga de weg die U behaagt.

834:3
Wees Gij de zon van mijn bestaan,
dan kan ik veilig verder gaan,
tot ik U zie, o eeuwig licht,
van aangezicht tot aangezicht.

Gebed om de aanwezigheid van de Heilige Geest

Moment voor de kinderen

Kinderlied: Heer, U kent mij als geen ander - YT

Schriftlezing: Johannes 21 : 15-16

Luisteren naar: Lied 649 : 1, 2 en 3
649:1
O Heer, blijf toch niet vragen.
Gij weet dat ik U haat,
dat ik geen kruis wil dragen,
niet gaan waarheen Gij gaat.
O Heer, blijf toch niet vragen.

649:2
O Heer, heb mededogen.
Vraag toch niet weer. Gij weet
dat ik U steeds verloochen,
dat ik U steeds vergeet.
O Heer, heb mededogen.

649:3
Gij vraagt ten tweede male.
Gij, herder, spreekt zo zacht
van schapen die verdwalen
en kermen in de nacht.
Gij vraagt ten tweede male.

Schriftlezing: Johannes 21 : 17

Luisteren naar: Lied 649 : 4, 5 en 6
649:4
Heer, blijf mij niet ontroeren.
Ik stond wel voor U klaar,
als ik een zwaard mocht voeren;
maar dit is mij te zwaar.
Heer, blijf mij niet ontroeren.

649:5
Ten derde male vraagt Gij.
Gij laat niet van mij af.
Mijn haat, mijn opstand draagt Gij,
begraaft ze in uw graf.
Ten derde male vraagt Gij.

649:6
Gij weet toch alles, Here.
Ik heb U lief. Gij weet:
liefde zal mij verteren,
zelfs als ik U vergeet.
Gij weet toch alles, Here.

Schriftlezing: Johannes 21 : 18-19

Luisteren naar: Lied 649 : 7
649:7
O Heer, vraag altijd verder.
Uw liefde triomfeert.
Huurlingen worden herder.
Het offerlam regeert.
O Heer, vraag altijd verder

Korte meditatie bij Lied 649 en Johannes 21 : 15-19

Schriftlezing: Johannes 21 : 20-25

Luisteren naar: Lied 362 : 1 en 2
362:1
Hij die gesproken heeft een woord dat gáát,
een tocht door de woestijn, een weg ten leven,
een spoor van licht dat als een handschrift staat
tegen de zwartste hemel aangeschreven:
Hij schept ons hier een nieuwe dageraad,
Hij roept ons aan: 'Ik zal jou niet begeven'.

362:2
Hij die ons in zijn dienstwerk heeft gewild,
die het gewaagd heeft onze hand te vragen;
die ons uit angst en doem heeft weggetild
en ons tot hier op handen heeft gedragen;
Hij die verlangen wekt, verlangen stilt –
vrees niet, Hij gaat met ons, een weg van dagen

Korte meditatie bij Johannes 21 : 20-25

Luisteren naar orgelspel

Luisteren naar: Lied 912 : 1, 2, 3 en 6
912:1
Neem mijn leven, laat het, Heer,
toegewijd zijn aan uw eer.
Maak mijn uren en mijn tijd
tot uw lof en dienst bereid.

912:2
Neem mijn handen, maak ze sterk,
trouw en vaardig tot uw werk.
Maak dat ik mijn voeten zet
op de wegen van uw wet.

912:3
Neem mijn stem, opdat mijn lied
U, mijn koning, hulde biedt.
Maak, o Heer, mijn lippen rein,
dat zij uw getuigen zijn.

912:6
Neem ook mijne liefde, Heer,
'k leg voor U haar schatten neer.
Neem mijzelf en voor altijd
ben ik aan U toegewijd.

Danken en bidden

Stil gebed

Onze Vader (NBG)

Aandacht voor de collecten: Diaconie (bloemendienst) en Kerk

Luisteren naar: Lied 650 : 1, 2, 3, 4 en 7
650:1
De aarde is vervuld
van goedertierenheid,
van goddelijk geduld
en goddelijk beleid.

650:2
Gods goedheid is te groot
voor het geluk alleen,
zij gaat in alle nood
door heel het leven heen.

650:3
Zij daalt als vruchtbaar zaad
tot in de groeve af
omdat zij niet verlaat
wie toeven in het graf.

650:4
Omdat zij niet vergeet
wie godverlaten zijn:
de wereld hemelsbreed
zal goede aarde zijn.

650:7
Al gij die God bemint
en op zijn goedheid wacht,
de oogst ruist in de wind
als psalmen in de nacht.

Zegen

Orgelspel

Gezegende zondag

 

 

  

 

 

 

 

 


 U kunt uw collectebijdrage via bijgaande link overmaken Collecte PG Appingedam


Uitleg video-uitzending

Zoek op uw smartphone, tablet (via de app) of pc via de app met een browser www.Kerkdienstgemist.nl  en zoek via het selectiemenu de Protestantse gemeente Appingedam:

klik "Groningen" - klik "Appingedam" - in beeld "Protestantse Gemeente Appingedam" - klik op balkje "naar kerk"  - klik tab "uitzendingen" aan - activeer beeld met live 
of gebruik deze link direct naar de juiste webpagina  https://kerkdienstgemist.nl/stations/1057-Protestantse-gemeente-Appingedam/events
of de de knop Kerkdienstgemist.nl

- Via uw tablet of smartphone kun u met Chromecast, en waarschijnlijk ook AppleTV, ook de uitzending op uw televisie zien,
dit kan alleen via de APP van Kerkdienstgemist.nl 
of als u een smartTV hebt met internetverbinding via de internetverbinding van uw televisie.   

Klik op de dienst van de zondag en zoek het schermpje waarin  in staat "live".
Als u op “live” klikt, wordt u verbonden met de uitzending in de Nicolaïkerk

Belangrijk: er zit een vertragingstijd van ongeveer 1 - 2 minuten tussen wat er in de kerk gebeurt en het moment waarop u het op uw scherm ziet.

Reacties op de video-stream kunt u e-mailen aan secretariscvk@pg-appingedam.nl

         

 

 

 

 

De diensten van de Protestantse Gemeente Appingedam vinden plaats in de prachtige Nicolaïkerk.
Meer info:

Nicolaïkerk Appingedam »

Het meest actuele kerkblad vindt u online. Hier kunt u ook vorige edities inzien.

Kerkblad »

De PG Appingedam heeft overeenkomstig de privacy wetgeving, die op 25 mei 2018 in gaat, een privacy-verklaring opgesteld. Op de hieronder vermelde pagina (link) vindt u deze verklaring.

Privacy verklaring PG Appingedam »

Heeft u suggesties of opmerkingen ten aanzien van deze website? Neem dan contact met ons op middels het contactformulier.

Contact »