On-line video-uitzending 25-09-2022

 Directe video-uitzending vanuit de Nicolaïkerk 
 vanaf 09:20 (ochtenddienst)
 Via "KERKDIENSTGEMIST" - klik op logo
 of via YOUTUBE KANAAL "Nicolaikerk" - klik op logo
 De dienst is ook later te bekijken

  kerkdienstgemist PG Appingedam                                  

Liturgie 25-09-2022                           

 Bezoek de zondagse eredienst weer helemaal zonder beperkingen
 We hopen u/jou weer te zien tijdens de dienst of na de dienst
 met een bakje koffie/ thee.

25-09-2022 Kindernevendienst uitleg en werkblad  uitleg en werkblad 
02-10-2022
 Kindernevendienst uitleg en werkblad  uitleg en werkblad 
09-10-2022 Kindernevendienst uitleg en werkblad  uitleg en werkblad 

 Liturgie ochtenddienst -  pdf-download 

 

  Liturgie avonddienst - pdf download

Liturgie voor de dienst op 25 september 2022 om 09:30 uur
in de Nicolaikerk te Appingedam

De kracht van dankbaarheid'

Predikanten: Mw. ds. Petra de Kruijf, Assen
Lector(en): Geert Middelkamp
Ouderling van dienst: Alie Bos - Pilon
Organist: Jaap Wijma
Koster: Linus de Vries
Beamteam: Henk Emmelkamp

Orgelspel

VOORBEREIDING

Welkom (ouderling van dienst)

Openingspsalm NLB 67: 1, 3 God zij ons gunstig en genadig
67:1
God zij ons gunstig en genadig.
Hij schenke ons 't gezegend licht
dat overvloedig en gestadig
straalt van zijn heilig aangezicht:
opdat hier op aarde / elk uw weg aanvaarde
en tot U zich wend',
zo, dat allerwegen / ieder volk de zegen
van uw heil erkent.

67:3
De aarde heeft de vrucht gegeven,
die door de hemel werd verwekt,
en uit haar schoot ontspruit nieuw leven
waar God zijn hand houdt uitgestrekt.
God is ons genegen, / onze God geeft zegen,
Hij die alles geeft,
Hij zal zijn geprezen, / Hem zal alles vrezen
wat op aarde leeft.

Votum en groet

Kyriegebed

Lied NLB 704: 1, 3 Dank, dank nu allen God
704:1
Dank, dank nu allen God
met hart en mond en handen,
die grote dingen doet
hier en in alle landen,
die ons van kindsbeen aan,
ja, van de moederschoot,
zijn vaderlijke hand
en trouwe liefde bood.

704:3
Lof, eer en prijs zij God
die troont in 't licht daarboven.
Hem, Vader, Zoon en Geest
moet heel de schepping loven.
Van Hem, de ene Heer,
gaf het verleden blijk,
het heden zingt zijn eer,
de toekomst is zijn rijk.

DIENST VAN HET WOORD
Inleiding op het thema 'De kracht van dankbaarheid"

Gebed om de opening van de Schrift

Schriftlezing (lector) Habakuk 3: 17 -19

Lied NLB 910: 1,4 Soms groet een licht van vreugde
910:1
Soms groet een licht van vreugde
de christen als hij zingt:
de Heer is 't die met vleugels
van liefde hem omringt.
Loopt alles ons ook tegen,
Hij zal ons 't goede doen,
Hij geeft na donkere regen
een mild en klaar seizoen.

910:4
Al zal geen wijnstok dragen,
geen vijgenboom zijn vrucht,
al ligt het veld te klagen
onder een lege lucht,
God doet zijn hand toch open,
zijn lof krijgt stem in mij.
Daar ik op Hem mag hopen,
ben ik alleen maar blij.

Schriftlezing (lector) Lucas 17: 11-19

Lied NLB 218 Dank U voor deze nieuwe morgen
218:1
Dank U voor deze nieuwe morgen,
dank U voor elke nieuwe dag.
Dank U dat ik met al mijn zorgen
bij U komen mag.

218:2
Dank U voor deze mooie aarde,
dank U voor sterren, maan en zon.
Dank U dat U ons wilt bewaren,
kracht en levensbron.

218:3
Dank U dat alle vogels zingen,
dank U voor elke boom in bloei.
Dank U voor zoveel goede dingen,
dank U dat ik groei.

218:4
Dank U voor steun in moeilijkheden,
altijd ziet U naar mensen om.
Dank U voor vrienden en voor vreemden
die ik tegenkom.

218:5
Dank U voor alle mooie klanken,
al wat ik zien en horen kan.
Dank U – o God, ik wil U danken
dat ik danken kan.

Preek

Orgelmuziek

Lied NLB 845 Tijd van vloek en tijd van zegen
845:1
Tijd van vloek en tijd van zegen
tijd van droogte tijd van regen
dag van oogsten tijd van nood
tijd van stenen tijd van brood.
Tijd van liefde nacht van waken
uur der waarheid dag der dagen
toekomst die gekomen is
woord dat vol van stilte is.

845:2
Tijd van troosten tijd van tranen
tijd van mooi zijn tijd van schamen
tijd van jagen nu of nooit
tijd van hopen dat nog ooit.
Tijd van zwijgen zin vergeten
nergens blijven niemand weten
tijd van kruipen angst en spijt
zee van tijd en eenzaamheid.

845:3
Wie aan dit bestaan verloren
nieuw begin heeft afgezworen
wie het houdt bij wat hij heeft
sterven zal hij ongeleefd.
Tijd van leven om met velen
brood en ademtocht te delen –
wie niet geeft om zelfbehoud,
leven vindt hij honderdvoud.

Dank- en voorbeden, stil gebed en Onze Vader

Slotlied NLB 978: 1, 4 Aan U behoort, o Heer der Heren
978:1
Aan U behoort, o Heer der heren,
de aarde met haar wel en wee,
de steile bergen, koele meren,
het vaste land, de onzekere zee.
Van U getuigen dag en nacht.
Gij hebt ze heerlijk voortgebracht.

978:4
Laat dan mijn hart U toebehoren
en laat mij door de wereld gaan
met open ogen, open oren
om al uw tekens te verstaan.
Dan is het aardse leven goed,
omdat de hemel mij begroet.

Zegen
Orgelspel

 

         AVOND >>> 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         AVOND >>> 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        AVOND >>>  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         AVOND >>>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       AVOND >>>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       AVOND >>> 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        AVOND >>> 

 

 

 

 

 

     

 

 

 


 U kunt uw collectebijdrage via bijgaande link overmaken Collecte PG Appingedam


Uitleg video-uitzending

Zoek op uw smartphone, tablet (via de app) of pc via de app met een browser www.Kerkdienstgemist.nl  en zoek via het selectiemenu de Protestantse gemeente Appingedam:

klik "Groningen" - klik "Appingedam" - in beeld "Protestantse Gemeente Appingedam" - klik op balkje "naar kerk"  - klik tab "uitzendingen" aan - activeer beeld met live 
of gebruik deze link direct naar de juiste webpagina  https://kerkdienstgemist.nl/stations/1057-Protestantse-gemeente-Appingedam/events
of de de knop Kerkdienstgemist.nl

- Via uw tablet of smartphone kun u met Chromecast, en waarschijnlijk ook AppleTV, ook de uitzending op uw televisie zien,
dit kan alleen via de APP van Kerkdienstgemist.nl 
of als u een smartTV hebt met internetverbinding via de internetverbinding van uw televisie.   

Klik op de dienst van de zondag en zoek het schermpje waarin  in staat "live".
Als u op “live” klikt, wordt u verbonden met de uitzending in de Nicolaïkerk

Belangrijk: er zit een vertragingstijd van ongeveer 1 - 2 minuten tussen wat er in de kerk gebeurt en het moment waarop u het op uw scherm ziet.

Reacties op de video-stream kunt u e-mailen aan secretariscvk@pg-appingedam.nl

    

 

 

De diensten van de Protestantse Gemeente Appingedam vinden plaats in de prachtige Nicolaïkerk.
Meer info:

Nicolaïkerk Appingedam »

Het meest actuele kerkblad vindt u online. Hier kunt u ook vorige edities inzien.

Kerkblad »

De PG Appingedam heeft overeenkomstig de privacy wetgeving, die op 25 mei 2018 in gaat, een privacy-verklaring opgesteld. Op de hieronder vermelde pagina (link) vindt u deze verklaring.

Privacy verklaring PG Appingedam »

Heeft u suggesties of opmerkingen ten aanzien van deze website? Neem dan contact met ons op middels het contactformulier.

Contact »