On-line dienst 01-08-2021

kerkdienstgemist PG Appingedam

                        

KERKDIENSTGEMIST MET BEELD - KLIK OP LOGO 

OF VIA YOUTUBE KANAAL "Nicolaikerk"  KLIK OP ORANJE LOGO

Op deze pagina

-  Directe video-uitzending in Coronatijd vanuit de Nicolaïkerk 
-  vanaf 09:25 en na de dienst ook te bekijken  
-  klik op het kerkdienstgemist-logo of op de oranje schijf

- Liturgie 01-08-2021 op deze pagina  

Video-uitzending vanuit de Nicolaïkerk

Via kerkdienstgemist.nl  kan er via computer, tablet (app) en smartphone (app)
gekeken en geluisterd worden naar de kerkdiensten 

die worden verzorgd vanuit de Nicolaïkerk.
 Deze uitzending is vanaf ongeveer 09.20 uur te volgen via www.kerkdienstgemist.nl

Uitleg over video-uitzendingen vindt u onderaan op deze pagina


Liturgie 01-08-2021            volgt                          pdf-download  -  liturgie

 

VANAF 03 JULI KUNNEN DE KERKDIENSTEN DOOR MAXIMAAL 60 AANGEMELDE PERSONEN WORDEN BIJGEWOOND
 U kunt zich aanmelden bij mw. D. de Vries: scriba@pg-appingedam.nl of  telefonisch 0596-623385

 Uiteraard onder handhaving van het dragen van mondkapjes tijdens het lopen in de kerk, het ontsmetten van de handen en
 het 1,5 m afstand houden. Mondkapjes mogen af op uw zitplaats.
 De zang tijdens de dienst wordt alleen door leden van de contorij gedaan. 

 Kindernevendienst uitleg en werkblad  

uitleg en werkbladen  van 01-08-2021 (ivm zomervakantie 1 werkblad beschikbaar)

Liturgie morgendienst Appingedam Digidienst

Zevende zondag van de zomer
Prot. gem. Appingedam
Zondag 1 augustus 2021 

Predikant: ds. Gerrit J. Gardenier
Organist: Adolph Rots
Ouderling van dienst: Cathrine van Ramshorst
Lector: Remmina Wessels
Koster: Linus de Vries
Beamen: Johan Scholtanus

Orde van Dienst:

Welkom

Intredelied: Psalm 116:1,6,8
116:1
God heb ik lief, want die getrouwe Heer
nam, toen ik riep, met toegenegen oren
mijn woorden aan. Hij zal mij blijven horen
en levenslang ben ik niet eenzaam meer.

116:6
Hoe zal ik naar geloften, toen gedaan,
nu danken voor de redding van mijn leven?
Ik heb de kelk van 's Heren heil geheven
en noem voor heel het volk zijn grote naam.

116:8
Voor 't oog van al de zijnen zal ik Hem
offers van dank naar mijn beloften brengen,
in 's Heren voorhof mijn gejubel mengen
met uw lofprijzingen, Jeruzalem.

Bemoediging & Groet

Morgenlied: Lied 274
274:1
Wij komen hier ter ere van uw naam
rond de verhalen die geschreven staan,
wij schuilen weg als vogels in het riet
zoekend naar warmte, naar een ander lied.

274:2
Ontferm u God, kyrie eleïson,
wees ons nabij, kijk speurend naar ons om,
kom met uw vrede, uw barmhartigheid,
zonder U raken wij de liefde kwijt.

274:3
Wij zingen samen van uw gloria,
dank voor het leven, dank U voor elkaar,
geef ons uw geestdrift, vuur ons leven aan,
leg zo uw glimlach over ons bestaan.

Inleidende woorden

Kyriegebed

Glorialied: Lied 885
885:1
Groot is uw trouw, o Heer, mijn God en Vader.
Er is geen schaduw van omkeer bij U.
Ben ik ontrouw, Gij blijft immer dezelfde,
die Gij steeds waart; dat bewijst Gij ook nu.
Groot is uw trouw o Heer, groot is uw trouw o Heer,
iedere morgen aan mij weer betoond.
Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven.
Groot is uw trouw, o Heer, aan mij betoond.

885:2
Gij geeft ons vrede, vergeving van zonden,
en uw nabijheid, die sterkt en die leidt;
kracht voor vandaag, blijde hoop voor de toekomst.
Gij geeft het leven tot in eeuwigheid.
Groot is uw trouw o Heer, groot is uw trouw o Heer,
iedere morgen aan mij weer betoond.
Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven.
Groot is uw trouw, o Heer, aan mij betoond.

Leefregel: Rom.13:8-10

Psalm 119A:1, 4
119a:1
Uw woord omvat mijn leven
en tilt het aan het licht.
Hebt Gij zo door uw spreken
niet alles opgericht?
Uw woord zet mij op vaste grond
en vult met louter leven
de woorden in mijn mond.

119a:4
God, laat mij nooit verliezen
de vreugde om uw woord,
de moed mijn weg te kiezen
waar ik uw voetstap hoor.
En overtuig mij dag aan dag
dat Gij mij hebt geroepen,
ja, dat ik leven mag!

Gebed bij de opening van de Schriften

Moment voor de kinderen

Thoralezing: Deuteronomium 32:1-14

Psalm 91:2
91:2
God redt uw ziel van nood en dood,
Hij heeft u aangenomen:
een vogel, die ternauwernood
is aan de strik ontkomen.
De Heer zal over uw bestaan
zijn sterke vleugels breiden.
Hij is, in trouw u toegedaan,
uw schild en pantser beide.

Handelingen der apostelen hoofdstuk 16: 25-34

Lied 657:1, 4
657:1
Zolang wij ademhalen
schept Gij in ons de kracht
om zingend te vertalen
waartoe wij zijn gedacht:
elkaar zijn wij gegeven
tot kleur en samenklank.
De lofzang om het leven
geeft stem aan onze dank.

657:4
Ons lied wordt steeds gedragen
door vleugels van de hoop.
Het stijgt de angst te boven
om leven dat verloopt.
Het zingt van vergezichten,
het ademt van uw Geest.
In ons gezang mag lichten
het komend bruiloftsfeest.

Verkondiging

Meditatief orgelspel
'Merifield' door Janet Correll (*1942), een Amerikaanse organiste.
Lied 315:1,3
315:1
Heb dank, o God van alle leven,
die zijt alleen Uzelf bekend,
dat Gij uw woord ons hebt gegeven,
uw licht en liefde ons toegewend.
Nu rijst uit elke nacht uw morgen,
nu wijkt uw troost niet meer van de aard,
en wat voor wijzen bleef verborgen
werd kinderen geopenbaard.

315:3
Gemeente, aan wier aardse handen
dit hemels woord is toevertrouwd,
o draag het voort naar alle landen,
vermenigvuldigd duizendvoud.
Een stem zegt: Roep! Wat zou gij roemen
op mensengunst of -heerlijkheid?
't Verwaait als gras en weidebloemen. –
Gods woord bestaat in eeuwigheid!

Dienst van gebeden en gaven
Roemenië en kerk

Afsluiting: Lied 416
416:1
Ga met God en Hij zal met je zijn,
jou nabij op al je wegen
met zijn raad en troost en zegen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

416:2
Ga met God en Hij zal met je zijn:
bij gevaar, in bange tijden,
over jou zijn vleugels spreiden.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

416:3
Ga met God en Hij zal met je zijn:
in zijn liefde je bewaren,
in de dood je leven sparen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

416:4
Ga met God en Hij zal met je zijn
tot wij weer elkaar ontmoeten,
in zijn naam elkaar begroeten.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

Wegzending & Zegen

 

 

 

  


 U kunt uw collectebijdrage via bijgaande link overmaken Collecte PG Appingedam


Uitleg video-uitzending

Zoek op uw smartphone, tablet (via de app) of pc via de app met een browser www.Kerkdienstgemist.nl  en zoek via het selectiemenu de Protestantse gemeente Appingedam:

klik "Groningen" - klik "Appingedam" - in beeld "Protestantse Gemeente Appingedam" - klik op balkje "naar kerk"  - klik tab "uitzendingen" aan - activeer beeld met live 
of gebruik deze link direct naar de juiste webpagina  https://kerkdienstgemist.nl/stations/1057-Protestantse-gemeente-Appingedam/events
of de de knop Kerkdienstgemist.nl

- Via uw tablet of smartphone kun u met Chromecast, en waarschijnlijk ook AppleTV, ook de uitzending op uw televisie zien,
dit kan alleen via de APP van Kerkdienstgemist.nl 
of als u een smartTV hebt met internetverbinding via de internetverbinding van uw televisie.   

Klik op de dienst van de zondag en zoek het schermpje waarin  in staat "live".
Als u op “live” klikt, wordt u verbonden met de uitzending in de Nicolaïkerk

Belangrijk: er zit een vertragingstijd van ongeveer 1 - 2 minuten tussen wat er in de kerk gebeurt en het moment waarop u het op uw scherm ziet.

Reacties op de video-stream kunt u e-mailen aan secretariscvk@pg-appingedam.nl

 

De diensten van de Protestantse Gemeente Appingedam vinden plaats in de prachtige Nicolaïkerk.
Meer info:

Nicolaïkerk Appingedam »

Het meest actuele kerkblad vindt u online. Hier kunt u ook vorige edities inzien.

Kerkblad »

De PG Appingedam heeft overeenkomstig de privacy wetgeving, die op 25 mei 2018 in gaat, een privacy-verklaring opgesteld. Op de hieronder vermelde pagina (link) vindt u deze verklaring.

Privacy verklaring PG Appingedam »

Heeft u suggesties of opmerkingen ten aanzien van deze website? Neem dan contact met ons op middels het contactformulier.

Contact »