On-line video-uitzending 19-05-2024

 

 Live-stream uitzending van de kerkdienst
 vanuit de NICOLAÏKERK te Appingedam vanaf 09:20 (ochtenddienst)

kerkdienstgemist PG Appingedam   

 - KLIK OP LOGO  OF VIA YOUTUBE ORANJE KNOP. Volg onze kerkdienst via Kerkdienstgemist.nl"
 (in beeld en/of geluid) of via YouTube. Uitleg kerkdienstgemist zie onder aan de deze pagina

 

 

 

 

 LITURGIE:  Download liturgie      

 VOOR DE KINDEREN
 
  
Kind op zondag 190524

 

Orde van Dienst, zondag 19 mei 9u30, Pinksteren – thema: TROOST
Thomasviering in het kader van Feest van de Geest 2024
Protestantse gemeente Appingedam ter Nicolaïkerk Appingedam

Voorganger: ds. Johan van den Berg
Ouderling van dienst: Alie Bos-Pilon
Lector: Chris Smit
Koster: Linus de Vries
Beamteam: Paul van Ramshorst
Cantor-organist: Vincent Hensen-Oosterdijk
M.m.v. de Cantorij en Luca Altdorfer, viool

Intocht

Lied: 'Ik zal er zijn' (Sela) – Nederland Zingt (YT)

Bemoediging en groet

Inleiding door ds. Johan van den Berg en kunstenares Joke Schepers

Aandacht voor het liturgisch bloemstuk

Heilige Chaos (20 à 25 minuten)

Lied: 'Waterdicht' - Hanna Mae LYRICS/SONGTEKST YT

Samen zingen: - Lied 681 - 'Veni Sancte Spiritus'
681:0
Kom heilige Geest,
ontsteek het vuur van uw liefde.

- Lied 103e - 'Bless the Lord, my Soul'
103e:1
Bless the Lord, my soul, and bless God's holy name.
Bless the Lord, my soul, who leads me into life.
Prijs de Heer, mijn ziel, en zegen zijn heilige naam.
Prijs de Heer, mijn ziel, Hij laat mij leven.
Hij vergeeft je alle schuld,
Hij geneest al het leed dat je lijdt;
je leven koopt Hij vrij van het graf,
Hij omringt je met liefde en goedheid.
De Heer is barmhartig en genadig,
geduldig is Hij en groot is zijn liefde.
Hij behandelt ons niet naar onze zonden,
Hij vergeldt ons niet naar onze schuld.
Zoals een vader van zijn kinderen houdt,
zo houdt Hij van allen die Hem aanbidden.
De liefde van de Heer duurt eeuwig
voor wie Hem aanbidden.

Woorddienst
Wij worden bijeen geroepen d.m.v.
Zingen: Lied Opwekking 518 – 'Heer U doorgrondt en kent mij' (YT)

Gebed bij opening van de Schrift

Schriftlezing: Johannes 14: 8-9 en 15 - 17

Zingen: Lied 679: 1 – 7 'Geweldige, gedreven wind'
679:1
Geweldige, gedreven wind,
die valt met groot gedruis,
die rukt aan muren, dak en bint,
gij vult dit huis.

679:2
Uw overdaad van adem stuwt
het water voort met macht,
wat God wil bouwen wordt opnieuw
tot stand gebracht.

679:3
Wat God wil bouwen is gezaaid
en door de dood gegaan
en dat zal kiemen waar Gij waait,
als levend graan.

679:4
Geweldige, Gij vult dit huis
en slaat de tongen los,
Gij maakt ons vurig dat het bruist
als jonge most.

679:5
Gedrevene, uw teugel breekt
geliefde banden stuk
en al wat onontbeerlijk leek
wordt ons ontrukt.

679:6
Wie zal verduren wat U drijft
en wie begeert uw lust:
Gij wakkert aan en gaat te lijf
en kent geen rust.

679:7
Gij, die niet te bedaren zijt,
laat ons toch tot de oogst,
o storm van vuur en tederheid
niet ongetroost!

Schriftlezing: Handelingen 2: 1 - 12

Korte overdenking (direct aansluitend)

Zingen: Lied 685: 1 – 5 'Geest van God, zo vol van liefde'
685:1
Geest van God, zo vol van liefde,
vul mijn hart en ziel met jou.
Leid mijn leven naar het wonder,
Geest van liefde, sterk en trouw.

685:2
Als een moeder mij omhelzend,
een omarming dag en nacht,
zo voed jij me met je lichaam,
vormt me door je zorg en kracht.

685:3
Als een vader mij beschermend,
breng je inzicht, harmonie
en je zet me op je schouders
zodat ik de wereld zie.

685:4
Lieve vriend, door jouw nabijheid
voel ik liefde diep in mij.
Jij sterkt mij met jouw belofte,
vrede, troost en rust geef jij.

685:5
Geest van God, zo vol van liefde,
vul mijn hart en ziel met jou.
Leid mijn leven naar het wonder,
Geest van liefde, sterk en trouw.

Geloofsbelijdenis

Gebeden

Dankgebed

Voorbeden: d.m.v. Lied 1003: 1 – 5 'Stil is de straat overal'
1003:1
Stil is de straat. Overal
mensen in huizen verdwenen,
even een luide sirene –
stil is de straat overal.
Komt er, God, een nieuwe morgen
als een teken van uw trouw,
worden wij bevrijd van zorgen?
God, kom gauw.

1003:2
Niemand een brood in de hand,
mensen die enkel maar vragen
brood voor hun knagende magen –
niemand een brood in de hand
Komt er, God, een nieuwe morgen
als een teken van uw trouw,
worden wij bevrijd van zorgen?
God, kom gauw.

1003:3
Nergens meer feest in de stad,
mensen die overal schuilen
en om hun kinderen huilen –
nergens een feest in de stad
Komt er, God, een nieuwe morgen
als een teken van uw trouw,
worden wij bevrijd van zorgen?
God, kom gauw.

1003:4
Niemand een lach om de mond,
mensen met angst om de lippen,
overal ogen die schrikken –
niemand een lach om de mond.
Komt er, God, een nieuwe morgen
als een teken van uw trouw,
worden wij bevrijd van zorgen?
God, kom gauw

1003:5
Stil is de stad. Overal
mensen in huizen verdwenen,
even een luide sirene –
stil is de stad overal.
Komt er, God, een nieuwe morgen
als een teken van uw trouw,
worden wij bevrijd van zorgen?
God, kom gauw.

Collectedoelen

Viering Heilig Avondmaal

Nodiging

Tafelgebed

Onze Vader:
Onze Vader in de hemel,
laat uw naam geheiligd worden,
laat uw koninkrijk komen,
laat uw wil gedaan worden
op aarde zoals in de hemel.
Geef ons vandaag het brood
dat wij nodig hebben.
Vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij vergeven wie ons iets schuldig is.
En breng ons niet in beproeving,
maar red ons van het kwaad.
Want aan U behoort het koningschap,
de macht en de majesteit,
in eeuwigheid.
AMEN.

Vredegroet

Uitdelingswoorden (Het brood dat wij breken, maakt ons één met Christus... enz.)

Zingen: Lied 368f: 'God van leven en licht, maak alles nieuw. Hallelujah!'
(minstens 4x)
Nodigingswoorden

Gemeenschap van brood en wijn
tijdens communie zingt de cantorij Lied 695: 1 – 5 'Heer, raak mij aan met uw adem'
695:1
Heer, raak mij aan met uw adem,
reik mij uw stralend licht,
wijs mij nieuwe wegen,
geef op uw waarheid zicht.

695:3
Wees ook de Geest die mij aanvuurt
en al mijn twijfels bant.
Als geroepen kom ik:
mijn tijd is in uw hand.

695:4
Kom en doorstraal mijn dagen,
Geest van God uitgegaan,
die mijn ogen opent
voor wie nu naast mij staan.

695:5
Heer, raak ons aan met uw adem,
geef ons een vergezicht!
Draag ons op uw vleugels,
zegen ons met uw licht!

hierna nog bijvoorbeeld Troostvogel – Herman van Veen (studio) (YT)

Afsluiting

Dankgebed bij de Maaltijd

Slotlied: 687: 1 - 3 'Wij leven van de wind'
687:1
Wij leven van de wind
die aanrukt uit den hoge
en heel het huis vervult
waar knieën zijn gebogen,
die doordringt in het hart,
in de verborgen hof,
en uitbreekt in een lied
en opstijgt God ten lof.

687:2
Wij delen in het vuur
dat neerstrijkt op de hoofden,
de vonk die overspringt
op allen die geloven.
Vuurvogel van de vloed,
duif boven de Jordaan,
versterk in ons de gloed,
wakker het feestvuur aan.

687:3
Wij teren op het woord,
het brood van God gegeven,
dat mededeelzaam is
en kracht geeft en nieuw leven.
Dus zeg en zing het voort,
geef uit met gulle hand
dit manna voor elk hart,
dit voedsel voor elk land.

Zegen

Gezongen Amen

Lied: 'Ik wens jou' – Trinity (met ondertiteling) YT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 U kunt uw collectebijdrage via bijgaande link overmaken Collecte PG Appingedam

 of met behulp van deze QR - codes
 

 

 

 Uitleg video-uitzending

Zoek op uw smartphone, tablet (via de app) of pc via de app met een browser www.Kerkdienstgemist.nl  en zoek via het selectiemenu de Protestantse gemeente Appingedam:

klik "Groningen" - klik "Appingedam" - in beeld "Protestantse Gemeente Appingedam" - klik op balkje "naar kerk"  - klik tab "uitzendingen" aan - activeer beeld met live 
of gebruik deze link direct naar de juiste webpagina  https://kerkdienstgemist.nl/stations/1057-Protestantse-gemeente-Appingedam/events
of de de knop Kerkdienstgemist.nl

- Via uw tablet of smartphone kun u met Chromecast, en waarschijnlijk ook AppleTV, ook de uitzending op uw televisie zien,
dit kan alleen via de APP van Kerkdienstgemist.nl 
of als u een smartTV hebt met internetverbinding via de internetverbinding van uw televisie.   

Klik op de dienst van de zondag en zoek het schermpje waarin  in staat "live".
Als u op “live” klikt, wordt u verbonden met de uitzending in de Nicolaïkerk

Belangrijk: er zit een vertragingstijd van ongeveer 1 - 2 minuten tussen wat er in de kerk gebeurt en het moment waarop u het op uw scherm ziet.

Reacties op de video-stream kunt u e-mailen aan secretariscvk@pg-appingedam.nl

 

 

 

 

De diensten van de Protestantse Gemeente Appingedam vinden plaats in de prachtige Nicolaïkerk.
Meer info:

Nicolaïkerk Appingedam »

Het meest actuele kerkblad vindt u online. Hier kunt u ook vorige edities inzien.

Kerkblad »

De PG Appingedam heeft overeenkomstig de privacy wetgeving, die op 25 mei 2018 in gaat, een privacy-verklaring opgesteld. Op de hieronder vermelde pagina (link) vindt u deze verklaring.

Privacy verklaring PG Appingedam »

Heeft u suggesties of opmerkingen ten aanzien van deze website? Neem dan contact met ons op middels het contactformulier.

Contact »