Digidienst 24-01-2021

kerkdienstgemist PG Appingedam

                        

KERKDIENSTGEMIST MET BEELD - KLIK OP LOGO 

OF VIA YOUTUBE KANAAL "Nicolaikerk"  KLIK OP ORANJE LOGO

Op deze pagina

-  Directe video-uitzending in Coronatijd vanuit de Nicolaïkerk 
-  vanaf 09:25 en na de dienst ook te bekijken  
-  klik op het kerkdienstgemist-logo of op de oranje schijf

- Liturgie 24-01-2021 op deze pagina  

Video-uitzending vanuit de Nicolaïkerk

Via kerkdienstgemist.nl  kan er via computer, tablet (app) en smartphone (app)
gekeken en geluisterd worden naar de kerkdiensten 

die worden verzorgd vanuit de Nicolaïkerk.
 Deze uitzending is vanaf ongeveer 09.20 uur te volgen via www.kerkdienstgemist.nl

Uitleg over video-uitzendingen vindt u onderaan op deze pagina


Liturgie 24-01-2021                                       pdf-download       

Kindernevendienst uitleg en werkblad  
uitleg en werkbladen
  van 17-01-2021

Liturgie ochtenddienst Appingedam

Liturgie voor de kerkdienst op 24 januari 2021 om 9:30 uur in de Nicolaikerk
Afsluiting Week van Gebed

Voorganger: G.M. van den Berg-de Haan
Organist: Vincent Hensen
Koster: Wim van der Deen
Ouderling van dienst: Thijs Lubach
Beamteam: Netty van der Deen

Woord van welkom

Luisteren naar: Lied 8a : 1 en 3 Heer, onze Heer, hoe heerlijk is uw naam
8a:1
Heer, onze Heer, hoe heerlijk is
uw naam in de geschiedenis,
op heel de aarde, wijd en zijd.
De hemel zingt uw majesteit.

8a:3
Zie ik uw sterren in de nacht,
die hemelhoog geschapen pracht,
wat is dan niet het mensenkind
dat Gij het kent en zo bemint.

Stil gebed

Bemoediging en groet

Kyriëgebed

Luisteren naar: EL 163 Zie ik sterren aan de hemel staan
https://www.youtube.com/watch?v=iifU1YdtHCQ

Gebed om de aanwezigheid van de Heilige Geest

Schriftlezing: Kolossenzen 1 : 12-20

Orgelspel

Preek

Luisteren naar: Lied 513 God heeft het eerste woord
https://www.youtube.com/watch?v=Tbh0-mkiOug 

Bericht van overlijden

Danken en bidden

Stil gebed

Onze Vader

Collecten: Diaconie: (Miss.werk, Kerk in Actie) en Kerk

Luisteren naar: Gez. 291 : 1 en 2 Nooit kan 't geloof te veel verwachten (melodie: Lied 315)
1
Nooit kan 't geloof te veel verwachten,
des Heilands woorden zijn gewis.
't Faalt aardse vrienden vaak aan krachten
maar nooit een vriend als Jezus is.
Wat zou ooit zijne macht beperken?
't Heelal staat onder zijn gebied!
En wat zijn liefde wil bewerken,
ontzegt Hem zijn vermogen niet.

2
Die hoop moet al ons leed verzachten.
Komt, reisgenoten, 't heil des Heren wachten
zijn bergen vlak en zeeën droog.
O zaligheid niet af te meten,
o vreugd, die alle smart verbant!
Daar is de vreemd'lingschap vergeten
en wij, wij zijn in 't vaderland!
Zegen

Gezegende zondag

 

 


 U kunt uw collectebijdrage via bijgaande link overmaken Collecte PG Appingedam


Uitleg video-uitzending

Zoek op uw smartphone, tablet (via de app) of pc via de app met een browser www.Kerkdienstgemist.nl  en zoek via het selectiemenu de Protestantse gemeente Appingedam:

klik "Groningen" - klik "Appingedam" - in beeld "Protestantse Gemeente Appingedam" - klik op balkje "naar kerk"  - klik tab "uitzendingen" aan - activeer beeld met live 
of gebruik deze link direct naar de juiste webpagina  https://kerkdienstgemist.nl/stations/1057-Protestantse-gemeente-Appingedam/events
of de de knop Kerkdienstgemist.nl

- Via uw tablet of smartphone kun u met Chromecast, en waarschijnlijk ook AppleTV, ook de uitzending op uw televisie zien,
dit kan alleen via de APP van Kerkdienstgemist.nl 
of als u een smartTV hebt met internetverbinding via de internetverbinding van uw televisie.   

Klik op de dienst van de zondag en zoek het schermpje waarin  in staat "live".
Als u op “live” klikt, wordt u verbonden met de uitzending in de Nicolaïkerk

Belangrijk: er zit een vertragingstijd van ongeveer 1 - 2 minuten tussen wat er in de kerk gebeurt en het moment waarop u het op uw scherm ziet.

Reacties op de video-stream kunt u e-mailen aan secretariscvk@pg-appingedam.nl

 

 

De diensten van de Protestantse Gemeente Appingedam vinden plaats in de prachtige Nicolaïkerk.
Meer info:

Nicolaïkerk Appingedam »

Het meest actuele kerkblad vindt u online. Hier kunt u ook vorige edities inzien.

Kerkblad »

De PG Appingedam heeft overeenkomstig de privacy wetgeving, die op 25 mei 2018 in gaat, een privacy-verklaring opgesteld. Op de hieronder vermelde pagina (link) vindt u deze verklaring.

Privacy verklaring PG Appingedam »

Heeft u suggesties of opmerkingen ten aanzien van deze website? Neem dan contact met ons op middels het contactformulier.

Contact »