Restauratie Hinsz-orgel Nicolaïkerk

In de kerkenraadsvergadering van 09 maart 2015 is besloten dat het orgel van de Nicolaïkerk in Appingedam wordt gerestaureerd en wordt uitgebreid met een vrij pedaal.  

Het Hinsz orgel in de Nicolaïkerk 

Het orgel in de Nicolaïkerk te Appingedam is in 1744 door Albertus Anthoni Hinsz opgeleverd. Bij de bouw van het orgel werd gebruik gemaakt van veel pijpwerk uit het vorige orgel (Daniel Bader en Anthoni Waelckens 1638 – 1640). In de 19e verschillende momenten(1842, 1876, 1884) werkzaamheden uitgevoerd. Zo verdwenen in 1842 de frontpijpen en werden in 1884 diverse dispositie wijzigingen doorgevoerd. In de periode 1948 – 1954 was het orgel gedemonteerd i.v.m. de kerkrestauratie. In 1969 / 1970 volgde restauratie en reconstructie naar de situatie van 1744. De 19e eeuwse windkanalen bleven deels behouden, het hoofdkanaal werd gewijzigd. In 1988 werd door orgelbouwer Mense Ruiter de winddruk verlaagd (tot 78 mm) en de temperatuur gewijzigd in een dorpsstemming van Hinsz na 1755.
 
In 2009/2010 ging het College van kerkrentmeesters, onder leiding van de heer T.A. Musschenga zich weer beraden om heel groot onderhoud aan het orgel te plegen en proberen ook een extra pedaal mee te nemen. Door dit pedaal worden de mogelijkheden van het orgel enorm vergroot tijdens het zingen in de eredienst en zal het bezoek aan concerten zeker toenemen.
De restauratie en de uitbreiding zullen worden uitgevoerd door de fa. Reil uit Heerde. Deze forgelbouwer heeft een schat aan ervaring vooral op het gebied van Hinsz-orgels. 
Naast een grote eigen bijdrage van de PG Appingedam draagt de provinciale overheid bij voor de restauratie. Daarnaast ontvangt  de PG Appingedam donaties uit diverse bronnen voor de instanthouding  van dit magnefieke cultureel erfgoed. Voor de uitbreiding van het orgel met een vrij pedaal is de stichting Nicolaikerk een onmisbare schakel: zij heeft ongeveer 100 subsidiegevers aangeschreven en dit heeft tot resultaat geleid. Tevens ontving zij een groot legaat.
De totale financiële omvang van de restauratie en de uitbreiding bedraagt ca. € 480.000, hiervan is momenteel een € 460.000 gedekt.
Voor het resterende deel zal de PG Appingedam subsidie en donaties blijven zoeken en hiervoor is voor de giften een orgelfonds ingesteld, waarop giften kunnen worden gedaan.

Het banknummer van het orgelfonds van de PG Appingedam is NL09RABO0313009775. Het orgelfonds is niet alleen voor de restauratie maar ook voor bijdragen voor het onderhoud van het orgel.

 

Binnenwerk Hinsz orgel Nicolaïkerk Appingedam

 

Damster ‘dorpsorgel’ eindelijk stadsorgel.

Het Hinsz-orgel van de Nicolaïkerk in Appingedam krijgt een restauratie en de lang gewenste uitbreiding. “Het was een dorpsorgel in een stadskerk”, zegt Stef Tuinstra, orgeldeskundige en orgeladviseur van de PG Appingedam. 
“Het Hinsz-orgel heeft het eigenlijk altijd met te weinig vermogen moeten doen. En dat in één van de grootste kerken in de provincie. Bij de restauratie in 1969 / 1970 is bezuinigd op grote pijpen. Oude orgelpijpen werden hergebruikt. Dat is ook weer mooi, omdat het heel oude, unieke pijpen zijn uit 1638, maar ze zijn nogal klein voor zo’n grote kerk. Bij de komende uitbreiding krijgt het orgel een vrij pedaal, waardoor een apart register voor het voetenwerk ontstaat. Het geeft een stuk meer bas. Eigenlijk een must: veel orgelliteratuur kon in Appingedam niet gespeeld worden. Het is dus mooi voor concerten: straks is alles te spelen.  Ook bij het zingen scheelt het behoorlijk. Het orgel krijgt een voller geluid, waardoor je bij het zingen meer klanksteun krijgt. 
 
Dat deze restauratie leidt tot publiciteit blijkt uit stukken uit het DvhN en de lokale Eemsbode (klik) 
 
De cinck Hinsz-orgel Appingedam
 
 
 
 

Reacties (0)


Dit onderwerp is gesloten voor nieuwe reacties.

De diensten van de Protestantse Gemeente Appingedam vinden plaats in de prachtige Nicolaïkerk.
Meer info:

Nicolaïkerk Appingedam »

Het meest actuele kerkblad vindt u online. Hier kunt u ook vorige edities inzien.

Kerkblad »

De PG Appingedam heeft overeenkomstig de privacy wetgeving, die op 25 mei 2018 in gaat, een privacy-verklaring opgesteld. Op de hieronder vermelde pagina (link) vindt u deze verklaring.

Privacy verklaring PG Appingedam »

Heeft u suggesties of opmerkingen ten aanzien van deze website? Neem dan contact met ons op middels het contactformulier.

Contact »