Nieuw beleidsplan PG Appingedam 2016-2020

In de periode 2014-2015 heeft een door de kerkenraad ingestelde werkgroep een visie en een missie uitgewerkt voor onze protestantse gemeente. Een document waar uit blijkt “wie we willen zijn” en “hoe we willen zijn” en “welke boodschap willen we uitdragen” in de toekomst”. Een toekomst in onze eigen gemeente maar ook in de maatschappij. Uiteraard mee gebaseerd op de toekomstvisie van de PKN. De werkgroep heeft bij de uitwerking niet alleen de kerkenraad en gemeenteleden geraadpleegd, maar ook externe organisaties: hoe kijken zij tegen onze kerk, de Protestantse Gemeente Appingedam aan. De kerkenraad is dankbaar voor het werk dat mevrouw M. Hadders - Algra en de heren H. Veenhuis, B.J. Pennink en ds. R.C.E. Lafeber hebben gedaan. In de periode 2015-2016 hebben de kerkenraad en de colleges en werkgroepen een beleid uitgewerkt waarmee ze invulling willen geven aan de door de kerkenraad vastgestelde visie en missie om van een droom werkelijkheid te maken. De uitwerking ligt hiermee voor u. De kerkenraad wil dit document en de daarin uitgewerkte visie, missie en het beleid voor 2016 – 2020 met u bespreken op de geplande gemeente vergadering van 29 maart 2016. De gemeenteavond begint om 20.00 uur. Op de gemeenteavond kunt u uw opmerkingen aanvullingen maken, die het beleidsplan nog beter kunnen maken. Wij vragen hierbij dan ook uw bijdrage door hierover mee te spreken. Na de gemeenteavond wordt het beleidsplan door de kerkenraad vastgesteld als beleidsdocument, als kompas voor de komende vier jaar. Jaarlijks zal de kerkenraad haar beleid evalueren en waar nodig bijsturen en met u daarover communiceren.

 U kunt het concept hier lezen en/of downloaden (klik hier).

Reacties (0)


Dit onderwerp is gesloten voor nieuwe reacties.

De diensten van de Protestantse Gemeente Appingedam vinden plaats in de prachtige Nicolaïkerk.
Meer info:

Nicolaïkerk Appingedam »

Het meest actuele kerkblad vindt u online. Hier kunt u ook vorige edities inzien.

Kerkblad »

De PG Appingedam heeft overeenkomstig de privacy wetgeving, die op 25 mei 2018 in gaat, een privacy-verklaring opgesteld. Op de hieronder vermelde pagina (link) vindt u deze verklaring.

Privacy verklaring PG Appingedam »

Heeft u suggesties of opmerkingen ten aanzien van deze website? Neem dan contact met ons op middels het contactformulier.

Contact »