De heren Kuiper en Glas onderscheiden met VKB-speld

De heer G. Kuiper en de heer W. Glas hebben op zondag 6 januari 2013 een VKB-speld uitgereikt gekregen voor langdurige inzet als vrijwiller in de Protestantse Gemeente Appingedam.

Dhr. Gerrit Kuiper ontvangt gouden VKB-speldDe heer G. Kuiper ontving uithanden van de voorzitter Greven van de VKB-afdeling Groningen (*), een goudenspeld voor het vrijwilligerswerk dat hij, gedurende een periode van 42 jaar als preekvoorziener, namens het college van kerkrentmeesters heeft gedaan. De taak van preekvoorziener behelst het regelen van predikanten voor de kerkdiensten waarop de plaatselijke predikant(en) geen dienst doen en daarbij de preekvoorizener de communicatie met de betrokken predikant doet in de week voor de kerkdienst. De heer Kuiper gaf bij de ontvangst van een felicitatie na de uitreiking aan dat hij hiermee nog wel even doorgaat. Naast het zoeken van predikanten is de heer Kuiper sinds jaar en dag correspondent geweest voor de Protestantse Kerkbode in Groningen (voorheen de Groninger kerkbode). 

De heer W. Glas ontvangt een zilveren VKB-speld in verband met zijn inzet als coördinator en vrijwilliger voor de openstelling van de Nicolaïkerk in de zomermaanden en voor groepsbezoeken in de winterperiode, dit gedurende een periode van meer dan 25 jaar. De heer  Glas kon helaas niet aanwezig zijn en zal de speld in de komende dagen uitgereikt krijgen.

Met de uitreiking van de spelden wil het college van kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeenete Appingedam  haar erkentelijkheid tonen aan deze vrijwilligers.

(*) Vereniging van kerkrentmeesterlijk beheer in de PKN 

 Foto's van de uitreiking aan de heer Kuiper

Reacties (1)

  1. Annie Blaak09-01-2013 om 13:13

    Fantastisch!
    Van harte gefeliciteerd!


Dit onderwerp is gesloten voor nieuwe reacties.

De diensten van de Protestantse Gemeente Appingedam vinden plaats in de prachtige Nicolaïkerk.
Meer info:

Nicolaïkerk Appingedam »

Het meest actuele kerkblad vindt u online. Hier kunt u ook vorige edities inzien.

Kerkblad »

De PG Appingedam heeft overeenkomstig de privacy wetgeving, die op 25 mei 2018 in gaat, een privacy-verklaring opgesteld. Op de hieronder vermelde pagina (link) vindt u deze verklaring.

Privacy verklaring PG Appingedam »

Heeft u suggesties of opmerkingen ten aanzien van deze website? Neem dan contact met ons op middels het contactformulier.

Contact »