Nieuwe vertaling Bijbel - Nederlands Bijbel Genootschap


De nieuwe, gereviseerde versie van de Nieuwe Bijbelvertaling is in aantocht. 

Op 13 oktober zal koning Willem Alexander het eerste exemplaar in ontvangst nemen in de Haagse Grote Kerk.
Het is de NBV die we sinds 2004 gebruiken, maar mét allerlei correcties en reacties die sindsdien door duizenden bijbellezers zijn ingebracht.
We kunnen ons al bijna geen andere Bijbelvertaling meer voorstellen.
Sinds de uitgave kreeg hij meteen een prominente plek in de Protestantse Kerk.
Het werd de standaardbijbel waaruit wekelijks en thuis wellicht dagelijks, gelezen wordt.
En ik mag zeggen: hij leest heerlijk.
Hij luistert ook heerlijk als je in de kerk zit en een lector doet de schriftlezing.
Het komt meteen over, geen moeilijke taal.
Goed beschouwd is het een enorm voorrecht om over zo'n Bijbelvertaling te kunnen beschikken, mét al die andere vertalingen die in omloop zijn.
Je kunt kiezen uit een keur van vertalingen. Voor elk wat wils, zeg maar.

Toen ik in 1980 bij de kerk werd ingeschreven waren er 2 vertalingen waar ik in begon te lezen. De NBG-vertaling van 1951 en de Groot Nieuws Bijbel.
Ook was er toen de oude Statenvertaling gangbaar.
Die was wat ouderwets, maar je leerde hem toch ook waarderen als een letterlijke en betrouwbare overzetting van de oude grondtekst.
Die van 1951 was wat moderner en algemeen. Sindsdien is er veel veranderd en bijgekomen. Begin jaren tachtig kwam de héle Groot Nieuws Bijbel uit, dus ook met het oude testament. Dat was al een hele vooruitgang.
Van Katholieke zijde was er de bekende Willibrordvertaling, later ook weer herzien en aangepast – een hele goeie vertaling trouwens.
In 2004 volgde de NBV en in 2014 nog een kanjer: de Bijbel in de Gewone Taal.
Dat is een vertaling uit het Hebreeuws en Grieks, maar nóg directer en begrijpelijker met het oog op jongeren die niet gewend zijn uit de Bijbel te lezen.
Vanwege die directheid gebruik ik hem wel eens bij begrafenissen.
Bij de preekvoorbereiding echter gebruik ik de Herziene Statenvertaling uit 2010 en Het Leven. Praktische lessen uit De Live Application Bible.
Die is veel letterlijker en dat is voor de preekstudie nodig, naast de grondtekst.

Maar nu weer naar de gereviseerde NBV waar allerlei verbeteringen en aanscherpingen zijn aangebracht. Hieronder volgen een paar voorbeelden.
Het schuingedrukt geeft aan wat er veranderd is.

NBV Genesis 12:3
Ik zal zegenen wie jou zegenen, wie jou bespot, zal ik vervloeken. Alle volken op aarde zullen wensen gezegend te worden als jij.
Revisie
Ik zal zegenen wie jou zegenen, wie jou vervloekt, zal Ik vervloeken. In jou zullen alle volken op aarde gezegend worden.

NBV Mattheüs 9:22
Jezus draaide zich om, en bij het zien van de vrouw zei hij: "Wees gerust, uw geloof heeft u gered".
Revisie
Jezus draaide zich om, en toen Hij de vrouw zag, zei Hij: "Houdt moed, mijn dochter, uw geloof heeft u gered".

NBV Mattheüs 10:29
Wat kosten twee mussen? Zo goed als niets. Maar er valt er niet één dood neer als jullie Vader het niet wil.
Revisie
Wat kosten twee mussen? Zo goed als niets. Maar er valt er niet één dood neer buiten jullie Vader om.
Hierbij zijn ook de "eerbied kapitalen" weer ingevoerd: de gewoonte om hoofdletters te gebruiken wanneer je verwijst naar God, Jezus of de Heilige Geest.

In de NBV van 2004 waren deze hoofdletters in de persoonlijke voornaamwoorden afgeschaft vanuit de gedachte dat die in het algemene taalgebruik zouden verdwijnen.
Maar die trend is gekeerd.
Overal immers zien we de "eerbied hoofdletters": in het Liedboek, in de krant, in de ondertiteling van het Journaal enz.
Het ontbreken in de NBV voelde niet goed.
Nu zijn ze dus weer terug. Het is overigens niet de bedoeling dat u bij het (voor)lezen woorden met een hoofdletter gaat accentueren.

Al met al zijn deze aanpassingen dus vanuit het praktische leven ingegeven en daarmee zinvol.
Het komt de kwaliteit van deze vertaling ten goede.
Dus gaan we door met de NBV en hopen dat hij met de revisie nog toegankelijker wordt.
Het NBG heeft weer eens goed werk verricht.

H. Perdok, contactpersoon NBG Appingedam.

Reacties (0)


Dit onderwerp is gesloten voor nieuwe reacties.

De diensten van de Protestantse Gemeente Appingedam vinden plaats in de prachtige Nicolaïkerk.
Meer info:

Nicolaïkerk Appingedam »

Het meest actuele kerkblad vindt u online. Hier kunt u ook vorige edities inzien.

Kerkblad »

De PG Appingedam heeft overeenkomstig de privacy wetgeving, die op 25 mei 2018 in gaat, een privacy-verklaring opgesteld. Op de hieronder vermelde pagina (link) vindt u deze verklaring.

Privacy verklaring PG Appingedam »

Heeft u suggesties of opmerkingen ten aanzien van deze website? Neem dan contact met ons op middels het contactformulier.

Contact »