Factor 17+ bakt kniepertjes voor de voedselbank

220 rolletjes werden er op maandag 28 december gemaakt.

En op dinsdag 29 december nog eens 440 kniepertjes. Dit allemaal om te voldoen aan de bestellingen die er door de leden van de PGA waren gedaan aan Factor 17+.

Men kon de gedane bestelling afhalen op woensdag 30 december in de Franse School. Daar werden nog een aantal kniepertjes gebakken zodat men al een ‘voorproefje’ kon nemen.  En dat smaakte goed !

Vorig jaar hadden de leden van Factor 17+  ook al kniepertjes gebakken in het kader van het ‘schapen-project'.

Nu kwam de opbrengst van de actie ten goede aan de voedselbank.

De totale opbrengst was 120,55 euro. Dat geld is aan de diaconie gegeven die dit bedrag, mèt de opbrengst van de collecte tijdens de dienst op oudejaarsavond, heeft overgedragen aan de voedselbank Delfzijl-Appingedam.

Reacties (0)


Dit onderwerp is gesloten voor nieuwe reacties.

De diensten van de Protestantse Gemeente Appingedam vinden plaats in de prachtige Nicolaïkerk.
Meer info:

Nicolaïkerk Appingedam »

Het meest actuele kerkblad vindt u online. Hier kunt u ook vorige edities inzien.

Kerkblad »

De PG Appingedam heeft overeenkomstig de privacy wetgeving, die op 25 mei 2018 in gaat, een privacy-verklaring opgesteld. Op de hieronder vermelde pagina (link) vindt u deze verklaring.

Privacy verklaring PG Appingedam »

Heeft u suggesties of opmerkingen ten aanzien van deze website? Neem dan contact met ons op middels het contactformulier.

Contact »