Liturgisch bloemschikken

 

 

 

 

Pinksteren 2016

Pinksteren 2016

Drie rode rozen symbool
voor Vader Zoon en Geest.

De oranje bloemen
en de Aronskelken
staan voor de vuurtongen
van de uitstorting
van de Heilige Geest.

Neergaande lijnen
als verwijzing
naar de uitstorting van de Geest.

Tenslotte komen vanuit de schikking
gekleurde linten als verwijzing naar de 

verschillende talen waarin mensen spraken.

Pasen 2016

 

Ik ga! Zet een stap naar de ander.

In de schikking leggen we de nadruk op de beweging van de ene mens naar de ander en daarmee naar de Ander, met God. Wie blijft zitten en de handen in de schoot legt, komt niet verder. Om de beweging vorm te geven, staan er schoenen langs  de weg (de bloemenrij)  van het leven. Ze zijn wit, het wit van het licht, van het steeds opnieuw kunnen beginnen, van zuiverheid. Op Paasmorgen wordt volop gevierd hoe God zich naar mensen beweegt en hoe wij als mensen geroepen worden om in beweging te komen. Geroepen om met Jezus op te staan om in en door Hem leven met eeuwigheidswaarde te ontvangen.

 

 Schoenen aan

om met Hem op weg te gaan.

Die ons voorgaat

naar de ander.

Ons voorgaat naar leven.

 

 

 


En onverwacht                                                                                          

loopt Hij met je mee,

de Opgestane Heer.

Te herkennen

in het brood,

dat je deelt.

 

God

van leven,

dat onze voeten

blijven gaan

naar de A/ander.

 

Kerst 2015

Startzondag 2015Startzondag 2015

Het Scheppingscadeau:
"Toen vormde God, de Heer, uit het stof van de aardbodem de mens en blies hem de levensadem in de neus. Zo kwam de mens tot leven." (Gen. 2: 7)
We zien in de schikking de vier basiselementen voor het leven op aarde: water, aarde, lucht (in de vorm van windmolentjes) en vuur . Ons cadeau van God. We leven en beleven ons grote cadeau en zijn aangeraakt door zijn Geest. Geschapen naar Zijn beeld. En de aarde (zie: de wereldbol) is ons gegeven om voor te zorgen en van te genieten. Een mooier cadeau bestaat niet. Laten we zuinig zijn op ons cadeau, zodat ook zij, die na ons komen, ervan kunnen genieten.

Goede God,
Het grootste cadeau voor de mens...
Dat is zuurstof, lucht, adem,
We leven ervan,
En we leven ervan op.

We zuigen onze longen vol
en trekken eropuit.
Uw mooie natuur in.

 

Blaas ons aan,

zodat we op weg gaan,
mensen helpen opstaan,
om samen te genieten
van wat de natuur
-Uw scheppingscadeau-
ons elke dag weer geeft.

 

Overstap-kindernevendienst 2015overstapkindernevendienst 2015

Ga maar op weg in het licht van de morgen
De weg is lang en het pad onbekend
Er is nog heel veel van de toekomst verborgen
Maar blijf nu niet wachten, gebruik je talent.
Zoals de adelaar vliegt met zijn jongen,
Zijn vleugels onder ze spreidt op hun vlucht,
zo is Gods bescherming om jou op te vangen
Als je onverwachts valt uit de lucht.
Vlieg nu maar uit, dat moet toch eens gebeuren
Vertrouw op de Heer, die de reis met je gaat!

 

Bevestiging ambtsdragers 2015bloemschikking de Zaaier

Laat mij als een zaaier door de velden van het leven gaan.
Ik wil geen onkruid zaaien,
geen eendagsbloemen langs de weg,
maar graan dat de diepste honger van de mensen stilt.

Geef mij, wat een goede zaaier nodig heeft:
een groot geloof,
een rustig hart,
een eindeloos geduld
en heel veel edelmoedigheid.

 

Pinksteren 2015Pinksteren2015

Als een windvlaag...

Als een windvlaag die ons aanraakt,
als een kracht die vleugels geeft
strijkt Gods adem langs de aarde,
stroom van hoop voor al wat leeft.

Een bezieling diep van binnen,
als het trillen van een snaar.
Door de Geest van God bewogen,
staan wij open voor elkaar.

Mensen komen in beweging,
willen meedoen, vatten moed,
willen bouwen aan een wereld
waar het leefbaar is en goed.

Als een windvlaag die ons uittilt
boven ons beperkt bestaan,
wijst de Geest van God ons wegen
die wij samen kunnen gaan

 

 Pasen

Het open graf Johannes 20: 1-18PGA Pasen 2015
Lieve God,
Onze handen zijn gevouwen,
of geopend naar de hemel,
onze ogen gesloten.
We zijn stil en bidden,
woorden schieten te kort.
Het is ongelofelijk wat U voor ons deed.
Het is niet te bevatten,
we kunnen het alleen maar geloven.
Samen bidden wij tot u.
Zodat we met open handen de wereld in kunnen gaan, om het verhaal van Pasen te brengen aan een ieder die het horen wil

 

Een wit doek, kleur van vreugde en feest.
Daarop de basisschikking met de handen.
Rechts achter het doek de weggerolde steen.
In het midden een witte schikking: Pasen
Rechts de kaars: God gaf het licht in de duisternis.
Aan de zijkanten de wachters (engelen): rechtopgaande planten.

 

 Stille Zaterdag 

 God gaf licht in de duisternis. PGA Stille Zaterdag 2015

Op deze Stille Zaterdag
hoor ik de prachtige echo
van de Goede Vrijdag
dit woord landt, en zo

is er stille verwondering
om: "het is volbracht"
in deze verkondiging
bloeit Gods grote macht

in de stilte van deze dag
groeit een verlangen
dat ik Hem prijzen mag
met psalmen en gezangen

in Zijn tempelpoort
mag ik morgen juichen
om dit kruiswoord
wil ik dan voor Hem buigen.

 Goede Vrijdag 

Matteüs 27: 45-54

PGA Goede Vrijdag 2015


Jezus sterft

Rond het middaguur viel er duisternis over het hele land, die drie uur aanhield.

Nu valt de nacht.
Het is volbracht:
de Heer heeft zijn leven
voor het menselijk geslacht
in Gods hand gegeven.

Onder de schikking ligt een paars doek (ingetogenheid)
Aan de voet van het kruis een weg van stenen en rode Anemonen.
Anemonen: symbool van het bloed van Christus.

 

 Witte donderdag

'Het Laatste avondmaal'PGA Witte Donderdag 2015

Samen met elkaar aan tafel
delen wij het heilig brood.
't Is de Heer die het ons aanreikt
in Zijn liefde oneindig groot.
't Brood Zijn lichaam dat gebroken
tot verzoening onzer schuld.
Wijn Zijn bloed dat wordt vergoten
die verzoening ons vervult.
Laten wij dan stil gedenken
aan wat Jezus heeft gedaan.
Door nieuw leven ons te bieden
en voor ons aan 't kruis te gaan.
Onder de schikking een wit kleed
Schikking: vaas met witte bloemen en één grote matzes (om te verdelen).
Rond de vaas 12 stukjes gedeelde matzes voor de twaalf leerlingen, een tros druiven en een wijnkan.

 

 6e zondag - 40 dagentijd 2015 Palmpasen

Palmarum: PalmpasenPGA Palmpasen 2015

De intocht in Jeruzalem Marcus 11: 1-11

 

Geef ons open handen
om andere mensen te begroeten.
Om te zwaaien en te wenken
als teken van verbondenheid met elkaar.
Geef opgestoken duimen
en handen die vrede zaaien.
Dan wordt uw hand zichtbaar
in onze wereld.
Onder de schikking ligt een juten en een paars doek (ingetogenheid)
In de basisschikking staan de open handen.
Een rood doek ligt er tussendoor: palmzondag.
Achter het doek een witte Roos: Jezus
Voor de handen een schikking van rode rozen en palmtakken: de intocht.

 

 5e zondag - 40 dagentijd 2015

Judica: 'Schaf mij recht'PGA 5e zondag 40 dagen 2015

De graankorrel Johannes 12: 20-33

Open onze handen, God,
leer ons om los te laten.
Jezus, heeft ons geleerd
om te vertrouwen dat geen mens ooit dieper kan vallen
dan in de holte van uw hand.
Wees daarom bij ons
als wij verdrietig zijn en eenzaam.
Neem onze lege handen in uw hand
en wijs de weg naar de toekomst.

Onder de schikking een juten en een paars doek (ingetogenheid)
In het midden, achter de open handen is een schikking van korenaren.
Aan de voorkant liggen wat graankorrels gestrooid.

 

 4e zondag - 40 dagentijd 2015

Leatare:Verheug u!PGA 4e zondag 40 dagen 2015

Vijf broden en twee vissen Johannes 6: 4-15 

Goede God,

wij bidden u om open handen.

Open om te ontvangen

wat u ons geeft,elke dag opnieuw.

Geef ons vertrouwen

dat wij niet van onszelf afhankelijk zijn,

maar dat u voor ons zult zorgen.

Schenk ons dat,

uit uw hand die overvloed geeft.

Onder de schikking ligt een juten en een paars doek (ingetogenheid). Een roze doek steekt vanuit het midden naar voren (het licht breekt door). Op een groot blad  zijn 5 schermbloemen en 2 roze Gerbera’s geschikt: 5 broden en 2 twee vissen.

 

 3e zondag – 40-dagentijd 2015

Handel of bidden?  Johannes 2: 13-223e zondag 40 dagentijd 2015

Open onze handen, God,
om alles weg te doen
wat ons afleidt van u.
Geef ons de moed
om niet zo krampachtig
vast te willen houden
aan rijkdom, welvaart en luxe,
maar onze handen te openen
naar uw hemel boven ons.

Onder de schikking ligt een paars en juten doek (ingetogenheid)
Vanuit het midden van de handen ligt een gouden doek en wat gouden kettingen: de handel.
Ook een stuk touw: Jezus joeg de mensen weg.
Achter het doek een stronk met 2 hoge bloemen (Zuidewindlelies) die in elkaar gevouwen zijn: bidden

 

.

 2e zondag – 40-dagentijd 2015PGA 2e zondag 40-dagentijd 2015

De verheerlijking op de berg

Marcus 9: 2-10 

Los laten om te kunnen geven en ontvangen.

Boven op de berg gebeurt iets bijzonders: Mozes en Elia verschijnen aan Jezus en de leerlingen. Petrus wil het liefst drie tenten maken, hij wil de handen uit de mouwen steken. Maar soms moet je gewoon met open handen ontvangen wat er gebeurt.
Onder de schikking ligt een paars doek (ingetogenheid)
Rechts voor de schikking 3 stenen en 3 kleine Kalanchoë plantjes: Jezus, Mozes en Elia.
Achter het doek een stronk met een wolk van Gipskruid:: Marcus 9 - 7 , waarin God's stem klinkt vanuit een wolk.
Geef ons open handen, God,
Om net iets verder te reiken.
Dan kunnen we zien
Wat we eerst nog niet zagen,
Ontdekken we
Dat u niet onbereikbaar bent.
Strek uw hand naar ons uit, God,
Breng ons verder.

 

 

 

 1e zondag – 40-dagentijd 2015PGA 1e zondag 40-dagentijd

Met lege handen durven staan.

Met open handen gaat Jezus de woestijn in. Er zijn wilde dieren, maar ook engelen die voor hem zorgen. Als hij later in Galilea komt, brengt hij goed nieuws: Het Koninkrijk van God is dichtbij. In het midden van de handen  achter het paarse doek  staat een vaasje met wat distels: Symbool van lijden.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerst 2014

De herders - Vrede   Lucas 2: 1-20Licht in het donker, de eersten die daarvan hoorden,

zijn de herders die de wacht houden bij hun kudde. In de schikking: PGA Kerst 2014

Witte bloemen, als feestelijk teken geplaatst naast de V van Vrede.

De herders: kleine bolle vaasjes met jute er omheen, daarin een stoere, stevige bloem.

Zij staan op de voorgrond. Zij krijgen de opdracht om naar Betlehem te gaan en zien als eersten het Kind waarop iedereen wachtte.

 Advent 2014: Basis in de schikking is een v vorm: Symbool van Verderkijkers. In de verhalen rond advent en kerst komen veel V’s voor

3e Advent 2014PGA 3e Advent 2014

Jesaja Visioen van Vrede   Jesaja 65: 17-25

De woorden van Jesaja staan bol van verwachting. Daarmee wijzen ze ons de weg in deze verwachtingsvolle tijd, de verwachting dat het licht door zal breken in de duisternis. 

De bloemschikking: Onder de schikking ligt een paars doek en daarbij een roze doek dat symboliseert: (Gaudete) het licht dat doorbreekt. 

Voor de een enkele bloem: Jesaja  

En achter de V een schikking met verschillende roze bloemen.  

Jesaja ziet andere tijden, tijden van de Vrede en dat het licht doorbreekt. 

 

 

 

 

2e Advent 2014PGA 2e Advent 2014

De tweede zondag: Johannes de doper - De verteller

Johannes 1: 19-28

De Schikking: een paars kleed:symboliseert soberheid en ingetogenheid.

Voor de V een open bloem, jute, sandalen: Johannes die vertelt.

Achter de V een schikking op een glazen bak met water dat verwijst naar de Messias die na hem komt, daar in de buurt van de Jordaan. 

1e Advent 2014
PGA 1e Advent 2014

De eerste zondag:  De deurwachter 

Een man die op reis ging en zijn bedienden vroeg om op het huis te passen. Een deurwachter stond dag en nacht op de uitkijk tot hij thuis zou komen.

De deurwachter roept een mooi beeld op van wat advent is. In de verte kijken:’verderkijker’ maar tegelijk geen idee hebben van het moment en de precieze details. Advent heeft alles te maken met verwachting, maar ook met verrassing. Je kunt dagen en nachten op de uitkijk staan, en toch nog verrast worden als het zover is. 

Marcus vertelt over Verwachting: wie’ Vol Verwachting’ leeft, lijkt op die deurwachter. 

Onder de schikking ligt een paars of jute kleed:

Het symboliseert soberheid en ingetogen zijn.

De deurwachter:Vaas met polygonumstokken en paarse bloemen. Aan de v hangt een verrekijker; turen in de verte….een ver-der-kijker. 

De Heer verschijnt te middernacht!

Nu is nog alles stil,

maar zalig hij die toch reeds wacht

en Hem begroeten wil. 

                                               Lied 751:1 liedboek 

 40 dagen tijd 2014

 

Uitleg bij de bloemschikking van de 3e zondag van de 40-dagentijd:

Gewelddadige stilte’

Op deze derde zondag van de veertigdagentijd horen we de gelijkenis over de onrechtvaardige pachters. Aansluitend vertelt Jezus over de afgekeurde steen die tot hoeksteen wordt. In de poort zien we die hoeksteen, met groen bedekt. Verder druiven en een kruik, als verwijzing naar de pachters van de wijngaard.

 40 dgn 3 2014

 Hebben, steeds meer hebben

 niets ontziend gewelddadig.

 Onopvallend

 is daar de hoeksteen.

 Dragend.

 Sterk. 

 Stil.

 

Trouwe God,

overkom ons met

Uw stille kracht.

 

 40 dagen tijd 2014

 

‘Schreeuwende stilte’

De tweede zondag van de 40-dagentijd. Na de intocht in Jeruzalem gaan Jezus naar de tempel. De tegenstelling tussen de stille man op zijn ezel en dezelfde man hier in de tempel kan niet groter zijn. Vanuit een heilige verontwaardiging worden de handelaars uit de tempel gezet.

Aan de ene kant van de poort zien we fel gekleurde en scherpe/prikkende  bloemen. Zij vertellen over de felle woorden, die Jezus gebruikt. Aan de andere kant zien we mos met witte tulpen. Dit vertelt over de rust  en het gebed, die Jezus voor ogen staan.

 

 fel de verontwaardiging-40 dgn 2e zondag

het Godshuis verworden

tot rovershol.

 

de schreeuw

om stilte dringt door.

 

trouwe God

dat wij in de stilte

Uw stem verstaan.

 

 40 dagen tijd 2014 

 

 ‘De stilte is uw huis’.

De eerste zondag van de 40-dagentijd. We kunnen ons voorstellen dat wij langs de kant van de weg staan en zien hoe Jezus langs rijdt op een ezel. Er wordt gejuicht en geroepen. De verwachtingen zijn hoog gespannen: Deze stille man op die ezel zal koning worden. Hij, de gezegende, die komt in de naam van de Heer, Hij zal ons bevrijden.

Als teken van zegen zien we in de poort grote bladeren als zegende handen. De komst van de Koning brengt zegen mee voor de mensen… alleen anders dan verwacht!

 

stil rijdt Hij daar…40 dng  1 2014

de zachtmoedige koning

verwachtingen hoog gespannen

door de poort gegaan

verstomt het gejuich

zo stil…

 

Trouwe God

leg Uw zegen

op ons leven.

 

 

 Kerst 2013

Kerst 2013 PGA

Het bloemstuk is gemaakt in de kleur wit.

De kleur wit staat voor Vreugde, 

Feest en de geboorte van een onschuldig, rein kind.

De amaryllis voor betoverende schoonheid. 

De rozen voor liefde en zuiverheid 

De gerbera’s  betekenen door jou wordt alles mooier. 

De 4 kaarsen symboliseren de weg naar het Kerstfeest. 

Het licht staat voor Gods aanwezigheid

 

Schikking startzondag 2013 Geloven met hart en ziel

Ps. 103:
Prijs de HEER, mijn ziel, prijs, mijn hart, zijn heilige naam.
2 Prijs de HEER, mijn ziel, vergeet niet één van zijn weldaden.

3 Hij vergeeft u alle schuld, hij geneest al uw kwalen,
4 hij redt uw leven van het graf, hij kroont u met trouw en liefde,

Geloven met hart en ziel is ....
Een passie/ bezieling voelen die ons tot in de kern van ons wezen aanraakt. In Hem, de bron van ons bestaan. Ons geloof belijden in woorden die op een flyer staan, verankerd in het middelpunt van een boomstam.
Ik geloof in God als een blinde in de zon. Niet omdat hij haar ziet, maar omdat hij haar voelt

"Ik geloof in God als een blinde in de zon. Niet omdat hij haar ziet, maar omdat hij haar voelt ".

Gele bloemen; symbool van energie,activiteit, stralen, warmte van de zon, levensplezier en geluk.

Zonnebloemen, symbool voor de mens die zijn hoofd naar het licht draait. Die daardoor opleeft en groeit. Vol levenslust omhoogkijkend.
Maar ook gebogen zijn, laag bij de grond, zich klein voelend. De moeiten en het verdriet in ons leven ervarend en meedragend.
Daartussen : vlammen van bezieling en passie. Ergens helemaal voor willen gaan. Geloven met hart en ziel!

 

 

 

De diensten van de Protestantse Gemeente Appingedam vinden plaats in de prachtige Nicolaïkerk.
Meer info:

Nicolaïkerk Appingedam »

Het meest actuele kerkblad vindt u online. Hier kunt u ook vorige edities inzien.

Kerkblad »

De PG Appingedam heeft overeenkomstig de privacy wetgeving, die op 25 mei 2018 in gaat, een privacy-verklaring opgesteld. Op de hieronder vermelde pagina (link) vindt u deze verklaring.

Privacy verklaring PG Appingedam »

Heeft u suggesties of opmerkingen ten aanzien van deze website? Neem dan contact met ons op middels het contactformulier.

Contact »