Kleuren kerkelijkjaar

 

1. Eerste helft. Van de Heer.

Kerstkring

Liturigische kleur

Uitleg

paars

Voorbereidingstijd: 4 zondagen Adventstijd, 3e zondag mag rose.

wit

25 december, Geboorte van de Heer: 1e kerstdag .

rood

26 december. is rood van bloed vanwege de steniging van Stefanus, of wit

wit

Vreugdetijd, tot 6 januari, waarin
1 januari (Dag der Naamgeving).
Epifaniëntijd, waarin 6 januari (Epifanie = verschijning.).

groen

Daarna ten hoogste 6 zondagen genummerd na Epifaniën.

Overgangstijd

 

 

groen

of

paars

naar de 40-dagentijd voor pasen: 3 weken. Omvat de zondagen:

groen

of

paars

Septuagesima

9e zondag voor pasen (= lett. 70e voor pasen).

groen

of

paars

Sexagesima,

8e zondag voor pasen (= lett. 60e voor pasen).

groen

of

paars

Quinquagesima

7e zondag voor pasen (= lett. 50e voor pasen), ook wel genoemd Esto mihi (= Wees mij, naar psalm 71,3).

Paaskring

paars

Voorbereidingstijd: 40 dagen, beginnend op woensdag na zondag Quinquagesima (Aswoensdag).
Omvat de zondagen:

paars

Invocavit

(= Hij roept mij aan, naar psalm 91,15). Paars. Reminiscere (= Gedenk, naar psalm 25,6).

paars

Oculi

(= Ogen, naar psalm 25,15). Paars.

paars

of

rose

Laetare

(= Verheug u, naar Jesaja 66,10).

paars

Judica

(= Richt, naar psalm 43,1). Paars.

paars

Palmzondag.

zondag voor Pasen

paars

Stille week, waarin

wit

Witte donderdag

paars

Goede vrijdag

geen kleur

Stille zaterdag (geen kleur, het altaar is leeg)

paars

>

wit

Paaswake (tijdens de dienst gaat de kleur wijzigigen)

wit

Opstanding: 1e en 2e paasdag.

wit

Vreugdetijd: 50 dagen. Omvat de zondagen:

wit

Quasi modo geniti

Als nieuw geborenen, naar 1 Petrus 2,2).
Misericordias Domini (= Goedertierenheid des Heren, naar psalm 33,5).

wit

Jubilate

= Juicht, naar psalm 66,1.

wit

Cantate

(= Zingt, naar psalm 98,1).

wit

Rogate

(= Bidt, naar Johannes 16,24).

wit

Hemelvaartsdag

 

wit

Exaudi

(= Hoor, naar psalm 27,7).

rood

Pinksteren: 2 dagen.

2. Tweede helft. Van de kerk.

wit

Trinitatis (zondag der H. Drieënigheid), zondag na Pinksteren.

groen

1e, 2e, 3e (tot ten hoogste 27e) zondag na Trinitatis.

Naast de zondagsnamen en de vertaling daarvan, zijn ook kleuren vermeld. Deze kleuren kun je zien in de kansel- en altaar kleden in de kerk, maar ook vaak in de kleding van de voorganger, b.v. door een stola. Deze kleuren wijzen op de tijd van het kerkelijk jaar waarin de zondag valt.

Ze betekenen het volgende:

wit: de glans van God en de heiligen, de kleur van reinheid en onschuld, de kleur van Christus. Te gebruiken op de grote feesten van de Heer: kerstmis, pasen en de vreugdetijd daarna, hemelvaart.

paars: kleur van rouw, boete, inkeer. Te gebruiken in voorbereidingstijden zoals de 40-dagentijd voor pasen, de adventstijd voor kerstmis.

rood: kleur van bloed en vuur, de kleur van de Heilige Geest en van de kerk. Te gebruiken op pinksteren, maar ook op hervormingsdag, bij bevestiging van nieuwe leden, inzegening van predikanten en kerkeraadsleden, inwijding van een nieuwe kerk, feesten van kerk en gemeente.

groen: de kleur van de natuur in de zomer, van de hoop op de komende grote zomer, ook de kleur van Gods barmhartigheid. Te gebruiken op alle overige zondagen.

Daar kan nog bij komen rose, een verzwakking van paars, de kleur van de getemperde boete. Deze kleur kan worden gebruikt op de 3e adventszondag en de 4e zondag in de 40-dagentijd, als de doffe rouw even mag worden onderbroken door een glimlach omdat we op de helft van de voorbereidingstijd zijn gekomen en de blijdschap van pasen, resp. kerstmis naderbij is gekomen.

zwart is in feite afwezigheid van alle kleur. Ze werd wel gebruikt op Goede Vrijdag en Stille Zaterdag en ook op Eeuwigheidszondag (vroeger Dodenzondag genoemd). In de kerk kan het echter nooit zó donker zijn dat er helemaal geen kleur meer is, want de genade van God blijft er altijd, ook al lijkt van de mens uit gezien alles hopeloos en donker. Ook in een rouwdienst past geen zwart, maar is wit de aangewezen kleur.

De diensten van de Protestantse Gemeente Appingedam vinden plaats in de prachtige Nicolaïkerk.
Meer info:

Nicolaïkerk Appingedam »

Het meest actuele kerkblad vindt u online. Hier kunt u ook vorige edities inzien.

Kerkblad »

De PG Appingedam heeft overeenkomstig de privacy wetgeving, die op 25 mei 2018 in gaat, een privacy-verklaring opgesteld. Op de hieronder vermelde pagina (link) vindt u deze verklaring.

Privacy verklaring PG Appingedam »

Heeft u suggesties of opmerkingen ten aanzien van deze website? Neem dan contact met ons op middels het contactformulier.

Contact »