Kerkdiensten

PGA VIA KERKDIENSTGEMIST.NL EN KERKTELEFOON KUNT U
 EEN UITZENDING BELUISTEREN OP 29 maart en 05 april
 VANUIT DE NICOLAÏKERK te Appingedam om 9.30 UUR


Op 29 maart 2020 wordt de nooddienst verzorgd door Ds. Johan van den Berg en organist Wouter Schep met enkele leden van de cantorij
Deze dienst wordt experimenteel uitgezonden via Youtube zie pagina "Nooddienst"

De liturgie van deze dienst met de liederen vindt u of via deze link op de pagina "Nooddienst" of hier als pdf te downloaden en eventueel afdrukken

 https://kerkdienstgemist.nl/stations/1057-Protestantse-gemeente-Appingedam

Gevolgen Coronavirus

Beste gemeenteleden, beste broeders en zusters.
Als moderamen van de PG Appingedam hebben we besloten het advies van kabinet, PKN en Breed Moderamen van de Classis te volgen om bijeenkomsten met meer dan 100 mensen af te gelasten. Zeker ook omdat met name ouderen tot de kwetsbare groep worden gerekend.

Dit betekent dat onze kerkdiensten tot en met  1 juni niet worden gehouden.

Natuurlijk zijn er meer zaken die de aandacht vragen maar op dit moment nog niet meteen zijn geregeld.
Zo nodig zullen we daar aandacht voor vragen via onze website (de zondagsbrief wordt zoals gewoonlijk daar op geplaatst) en facebook.
Omdat niet iedereen hierover beschikt in het kort waar we aan denken.
-        Alle bijeenkomsten zijn van overheidswege tot 01 juni 2020 komen te vervallen. 
-        Pastorale bezoeken in het algemeen maar in het bijzonder bij gemeenteleden met een kwetsbare gezondheid.
Ga er van uit dat deze niet of alleen na (telefonisch) overleg plaats vinden,
er is telefonisch spreekuur ma t/m do 09:00-10:00 uur (zie kerkblad april 2020) .

Hartelijke groet
Namens de kerkenraad,
Ds. J van den Berg, waarnemend-voorzitter
R. van der Ploeg, scriba

 

Kerkgebouw protestantse gemeente Appingedam

 Nicolaïkerk Appingedam   Marsumerkerk gem. Appingedam

  NICOLAÏKERK, Wijkstraat 32, 9901AJ                                      MARSUMERKERK, Marsumerweg, 9901TP  (eigendom SOGK)
                                                                                                                       (IKE zomeravonddiensten)

 

De kerkdiensten van de PG Appingedam worden gehouden in de Nicolaïkerk.

  • In de zomer worden een aantal Welkomstdiensten gehouden in de Marsumer kerk
  • Aanvang kerkdiensten op zondag: ochtenddienst - zie rooster - avonddienst - zie rooster uur (1x per maand)
  • Tijdens de ochtenddiensten is er kinderoppas, kindernevendienst (basisschool) en volgens een rooster 12+groep
  • Collectes zijn altijd voor diaconaal doel (Diaconie) en het lokale kerkelijk werk (Kerk)

Kerkdienst rechtstreeks meeluisteren of achteraf beluisteren

Als u niet naar de Nicolaïkerk kunt komen, dan kunt ook rechtstreeks via kerkdienstgemist.nl op de zondagmorgen en op andere tijdstippen meeluisteren. Klik dan op de link in de volgende regel. In het nieuwe scherm klik u op de startpijl.

Heeft u een kerkdienst gemist klik hier op de link naar "Kerkdienst gemist - Appingedam", en kies de dienst die u wilt beluisteren door op de pagina van kerkdienstgemist iets naar beneden te scrollen om een keuze te maken.

 

Liturgisch bloemschikken PGA

Kerkdiensten: maart - april - mei - juni - juli 2020

29 mrt     Nicolaïkerk 09:30   Nooddienst te beluisteren 
 via K
erkdienstgemist.nl 
 ds. J. v.d.Berg

 U kunt de dienst niet bezoeken in 
 de 
kerk. Dienst in Nicolaïkerk VERVALLEN

05 apr     Nicolaïkerk 09:30   Nooddienst te beluisteren 
 via K
erkdienstgemist.nl
 Mw. Mijna  Hadders - Algra

 U kunt de dienst niet bezoeken in 
 de 
kerk. Dienst in Nicolaïkerk VERVALLEN

06 apr     Nicolaïkerk 19:15   Avondgebed  Stille week
07 apr     Nicolaïkerk 19:15   Avondgebed  Stille week
08 apr     Nicolaïkerk 19:15   Avondgebed  Stille week
09 apr     Nicolaïkerk 19:30   ds. G.M. v.d.Berg-de Haan

 Witte Donderdag

10 apr     Nicolaïkerk 19:30   ds. J. v.d. Berg

 Goede Vrijdag

11 apr     Nicolaïkerk 22:00   ds. G.M.v.d.Berg-de Haan

 Stille Zaterdag

12 apr     Nicolaïkerk 09:30   ds. J. van den Berg 

 Pasen

12 apr     Nicolaïkerk 19:00   Paasavondzang  Pasen
19 apr     Nicolaïkerk  09:30   ds. J. van den Berg  
26 apr     Nicolaïkerk 09:30   ds. R.P. Oosterdijk, Haren  
03 mei     Nicolaïkerk 09:30   mw. ds. W. van Noord, Assen  
10 mei     Nicolaïkerk 09:30   ds. M. Leffers, Westerbork  
10 mei     Nicolaïkerk 19:00   Cantatedienst  Cantatedienst Vocaal Ensemble Het Hoogeland
17 mei     Nicolaïkerk 09:30   ds. J. van den Berg  
21 mei     Tjamsweer 10:00   ds. B.B. Wolters   Hemelsvaartdag
24 mei     Nicolaïkerk 09:30   ds. G.M.v.d.Berg-de Haan          Avondmaal
24 mei     Marsum 19:00   ds. J. v.d. Berg  
31 mei     Nicolaïkerk  09:30   ds. J. v.d. Berg  Pinksteren
07 jun     Nicolaïkerk  09:30   ds. G.M.v.d.Berg-de Haan   
14 jun     Nicolaïkerk  09:30   ds. J. v.d. Berg  
21 jun     Nicolaïkerk  09:30   dhr. H.C. Perdok  
28 jun     Nicolaïkerk  09:30   ds. J. v.d. Berg  
28 jun     Marsum 19:00   ds. J. van den Berg  IKE
05 jul     Nicolaïkerk  09:30   ds. G.M.v.d.Berg-de Haan   
12 jul     Nicolaïkerk  09:30   ds. J. van den Berg  Avondmaal
19 jul     Nicolaïkerk  09:30   ds. R.P. Oosterdijk, Haren         
26 jul     Nicolaïkerk  09:30   ds. G.C. Spijker- 
 van Engelenhoven, Garrelsweer
 
26 jul     Marsum  19:30   ds. G.J. Gardenier    IKE

  

De diensten van de Protestantse Gemeente Appingedam vinden plaats in de prachtige Nicolaïkerk.
Meer info:

Nicolaïkerk Appingedam »

Het meest actuele kerkblad vindt u online. Hier kunt u ook vorige edities inzien.

Kerkblad »

De PG Appingedam heeft overeenkomstig de privacy wetgeving, die op 25 mei 2018 in gaat, een privacy-verklaring opgesteld. Op de hieronder vermelde pagina (link) vindt u deze verklaring.

Privacy verklaring PG Appingedam »

Heeft u suggesties of opmerkingen ten aanzien van deze website? Neem dan contact met ons op middels het contactformulier.

Contact »