Ledenadministratie

Voor het melden van verhuizing en geboorte en overlijden kunt u gebruik maken van dit contactformulier of schriftelijk via Ledenadministratie PG Appingedam, Wijkstraat 30, Appingedam.

Voor overige persoonlijke meldingen (trouw, doop, begrafenis) vragen wij u rechtstreeks contact op te nemen met de predikant of de ouderling van uw wijk.


Uitschrijven lidmaatschap PKN:

Uitschrijven van uw lidmaatschap van de PKN kan uitsluitend schriftelijk. Voor leden van de PG Appingedam stuurt u een brief aan de Ledenadministratie PG Appingedam, Wijkstraat 30, 9901 AJ Appingedam.

(Let op: alle uit te schrijven personen moeten hiervoor zelf tekenen met vermelding naam en geboorteplaats en geboortedatum; ouders tekenen voor hun minderjarige kinderen t/m 17 jaar). Uw uitschrijving wordt dan binnen enkele dagen verwerkt.

Als er niet is getekend ontvangt u een brief met formulier van de centrale ledenadministratie van de PKN in Utrecht met het verzoek dit als nog te doen.

Contactformulier

De diensten van de Protestantse Gemeente Appingedam vinden plaats in de prachtige Nicolaïkerk.
Meer info:

Nicolaïkerk Appingedam »

Het meest actuele kerkblad vindt u online. Hier kunt u ook vorige edities inzien.

Kerkblad »

De PG Appingedam heeft overeenkomstig de privacy wetgeving, die op 25 mei 2018 in gaat, een privacy-verklaring opgesteld. Op de hieronder vermelde pagina (link) vindt u deze verklaring.

Privacy verklaring PG Appingedam »

Heeft u suggesties of opmerkingen ten aanzien van deze website? Neem dan contact met ons op middels het contactformulier.

Contact »