Administratie - College van Kerkrentmeesters

Adres: Wijkstraat 32, 9901 AJ Appingedam

Penningmeester  dhr. H. Veenhuis  
Financiële admnistratie  dhr. K.H. Brontsema  Burg. Potter van Loonstraat 2,   9902NB Appingedam
Bankrekening  NL31 RABO 037 371 5374  gewijzigd per 01-11-2018
   t.n.v. College van Kerkrentmeesters Prot. Gem. Appingedam
Administratie vrijwillige bijdrage, kerkbalans  dhr. A. Ploegh  Spijkerlaan 17,
 9903BB Appingedam
     
RSIN 8202.67.600  KvK-nr 76335399  
     
Collectemunten    
Om de collectegaven voor uw totale giften-administratie aantoonbaar te maken voor de belastingdienst stelt de kerk collectemunten beschikbaar.  Munten:                                             € 0.25 / 0,50 / 1,00 / 1,50
     
Banknummer colletemunten  NL74 INGB 0000 077 646

 

   t.n.v. Beheerscommissie kerkblad Appingedam
     
   Op afspraak verkrijgbaar bij:  
   D. de Vries - Kuiper  Graaf Edzardstraat 8, 
 9902NT  Appingedam
   J. Dik - Hund  Dijkhuizenweg 88, 
 9903AE  Appingedam
     
     
 Ledenadministratie    
 Adreswijzigingen  mw. G.A. Kolk-Scheltens  Heiliggravenweg 16,
 9901 CH Appingedam
 of  Ledenadministratie PGA  Wijkstraat 32,
 9901 AJ Appingedam
 e-mail:  Graag contactformulier gebruiken  
 Verhuisbericht:  verhuisbericht via internet  
 Familiebericht:  familiebericht via internet  
     
 Aanvraag:  neem contact op met predikant  
 - Doop  of met uw wijkouderling  
 - Huwelijksbevestiging  of met uw wijkouderling  

De diensten van de Protestantse Gemeente Appingedam vinden plaats in de prachtige Nicolaïkerk.
Meer info:

Nicolaïkerk Appingedam »

Het meest actuele kerkblad vindt u online. Hier kunt u ook vorige edities inzien.

Kerkblad »

De PG Appingedam heeft overeenkomstig de privacy wetgeving, die op 25 mei 2018 in gaat, een privacy-verklaring opgesteld. Op de hieronder vermelde pagina (link) vindt u deze verklaring.

Privacy verklaring PG Appingedam »

Heeft u suggesties of opmerkingen ten aanzien van deze website? Neem dan contact met ons op middels het contactformulier.

Contact »