Kerkdiensten

De storing tussen de website www.kerkdienstgemist.nl en de Nicolaïkerk is verholpen.
U kunt nu weer rechtstreeks luisteren naar de dienst op zondagmorgen.

 

Kerkgebouw protestantse gemeente Appingedam

 Nicolaïkerk Appingedam   Marsumerkerk gem. Appingedam

  NICOLAÏKERK, Wijkstraat 32, 9901AJ                                      MARSUMERKERK, Marsumerweg, 9901TP  (eigendom SOGK)
                                                                                                                       (IKE zomeravonddiensten)

 

De kerkdiensten van de PG Appingedam worden gehouden in de Nicolaïkerk.

  • In de zomer worden een aantal Welkomstdiensten gehouden in de Marsumer kerk
  • Aanvang kerkdiensten op zondag: ochtenddienst - zie rooster - avonddienst - zie rooster uur (1x per maand)
  • Tijdens de ochtenddiensten is er kinderoppas, kindernevendienst (basisschool) en volgens een rooster 12+groep
  • Collectes zijn altijd voor diaconaal doel (Diaconie) en het lokale kerkelijk werk (Kerk)

Kerkdienst rechtstreeks meeluisteren of achteraf beluisteren

Als u niet naar de Nicolaïkerk kunt komen, dan kunt ook rechtstreeks via kerkdienstgemist.nl op de zondagmorgen en op andere tijdstippen meeluisteren. Klik dan op de link in de volgende regel. In het nieuwe scherm klik u op de startpijl.

Heeft u een kerkdienst gemist klik hier op de link naar "Kerkdienst gemist - Appingedam", en kies de dienst die u wilt beluisteren door op de pagina van kerkdienstgemist iets naar beneden te scrollen om een keuze te maken.

 

Liturgisch bloemschikken PGA

Kerkdiensten mrt 2019

7 apr    Nicolaïkerk 09.30   ds. G.C. Hovingh, Zuidlaren  
14 apr     Nicolaïkerk 09.30   ds. J. van den Berg  Palmzondag
14 apr     Paasweide 15.30   Br. M. de Rooij,
 van de Geref. Vrijgemaakte kerk
 woorddienst
15 apr     Nicolaïkerk 19.15   past.w. mw. J. Doekes  avondgebed
16 apr     Tjamsweersterkerk 19.15 

 mw. M. Samplonius-Ottens

 avondgebed
17 apr     Nicolaïkerk 19.15   mw. D.H. de Vries-Kuiper         avondgebed
18 apr     Nicolaïkerk 19.30   ds. J. van den Berg   Viering Avondmaal - Witte Donderdag
19 apr     Nicolaïkerk 19.30   ds. G.M. van den Berg-de Haan  Goede Vrijdag
20 apr  wit    Nicolaïkerk 22.00   ds. J. van den Berg  Stille Zaterdag
21 apr     Nicolaïkerk 09.30   ds. G.M. van den Berg-de Haan  Pasen
21 apr     Nicolaïkerk 19.00   Paasavondzang  m.m.v.: Geref. Brassband Groningen
28 apr     Nicolaïkerk 09.30   ds. R.C.E. Lafeber, Gorredijk  Belijdenisdienst

De diensten van de Protestantse Gemeente Appingedam vinden plaats in de prachtige Nicolaïkerk.
Meer info:

Nicolaïkerk Appingedam »

Het meest actuele kerkblad vindt u online. Hier kunt u ook vorige edities inzien.

Kerkblad »

De PG Appingedam heeft overeenkomstig de privacy wetgeving, die op 25 mei 2018 in gaat, een privacy-verklaring opgesteld. Op de hieronder vermelde pagina (link) vindt u deze verklaring.

Privacy verklaring PG Appingedam »

Heeft u suggesties of opmerkingen ten aanzien van deze website? Neem dan contact met ons op middels het contactformulier.

Contact »