Administratie - College van Kerkrentmeesters

Adres: Postbus 131, 9900 AC Appingedam

Wij vragen u uw factuur via de postbus te sturen!

Penningmeester dhr. H. Veenhuis Twarrelt 5, 9903GC Appingedam
Financiële admnistratie dhr. K.H. Brontsema Burg. Potter van Loonstraat 2, 9902NB Appingedam
Bankrekening  NL94 FVLB 0699643708  
   t.n.v. College Kerkrentmeesters Prot. Gem. Appingedam
Administratie vrijwillige bijdrage, kerkbalans  dhr. A. Ploegh Spijkerlaan 17, 9903BB Appingedam
     
RSIN 8202.67.600    
     
Collectemunten    
Om de collectegaven voor uw totale giften-administratie aantoonbaar te maken voor de belastingdienst stelt de kerk collectemunten beschikbaar. Munten:                                            € 0.25 / 0,50 / 1,00 / 1,50
     
Banknummer colletemunten NL74 INGB 0000 077 646

 

  t.n.v. Beheerscommissie kerkblad Appingedam
     
  Op afspraak verkrijgbaar bij:  
  D. de Vries - Kuiper Graaf Edzardstraat 8, 9902NT Appingedam
  J. Dik - Hund Dijkhuizenweg 88, 9903AE Appingedam
  M.J. Hofman Dijkstraat 87A, 9901AP Appingedam
     
Ledenadministratie    
Adreswijzigingen mw. G.A. Kolk-Scheltens Heiliggravenweg 16, 9901 CH Appingedam
of Ledenadministratie PGA Postbus 131, 9900AC Appingedam
e-mail:  Graag contactformulier gebruiken  
Verhuisbericht: verhuisbericht via internet  
Familiebericht: familiebericht via internet  
     
Aanvraag: predikant vakant  
- Doop  neem contact op met uw wijkouderling  
- Huwelijksbevestiging  neem contact op met uw wijkouderling  

De diensten van de Protestantse Gemeente Appingedam vinden plaats in de prachtige Nicolaïkerk.
Meer info:

Nicolaïkerk Appingedam »

Het meest actuele kerkblad vindt u online. Hier kunt u ook vorige edities inzien.

Kerkblad »

De PG Appingedam heeft overeenkomstig de privacy wetgeving, die op 25 mei 2018 in gaat, een privacy-verklaring opgesteld. Op de hieronder vermelde pagina (link) vindt u deze verklaring.

Privacy verklaring PG Appingedam »

Heeft u suggesties of opmerkingen ten aanzien van deze website? Neem dan contact met ons op middels het contactformulier.

Contact »